Puslapis 1 iš 99  > >>

2019-06-19

Mokslininkai – mokykloms

Birželio 14 d. grupelė II-III klasių gimnazistų vyko į Kauną, į KTU. Dalyvavome Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su universitetais rengiamoje iniciatyvoje „Mokslininkai – mokykloms“.

Pirmą kartą lankėmės lietuvių įsteigtoje JAV programavimo paslaugų įmonėje „Devbrige Group“, kurios centrinė būstinė yra Čikagoje. Vizitą mums suorganizavo KTU dėstytoja Rasa Mažutienė. Ten išklausėme lektorių Gedimino ir Luko dvi paskaitas apie programavimą ir programuotojo darbo specifiką. Po to Gintarė mus pakvietė į trumpą ekskursiją po įmonę.

Vėliau vykome į KTU. Dėstytoja Rasa sudomino užsiėmimu tema „Testuotojas – programinės įrangos tyrinėtojas“. Mokiniai galėjo pabūti testuotojais, dirbdami su Lego kaladėlėmis. Buvo įdomi patirtis.

IT mokytoja Irma Balčiūnienė

2019-06-17

Visada smagu pasidalyti ir pasidžiaugti...

Gegužės paskutinio trečiadienio popietė mums dovanojo mielą susitikimą su Klaipėdos miesto mokyklų direktorių pavaduotojomis. Gimnazijos muziejaus vadovas Vidutis Skirmantas aprodė viešnioms muziejaus eksponatus, papasakojo mokyklos istoriją, kartu su gimnazijos administracija maloniai pabendrauta prie arbatos puodelio.

Posėdžių ir konferencijų salėje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bertulienė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitienė pristatė vykdomus projektus, įvairią kitą mokykloje ir už jos ribų vykdomą veiklą. „Metų gimnaziste“ išrinkta Austėja Miknevičiūtė, IVc klasės mokinė, papasakojo apie savo paieškų ir atradimų kupiną kelionę, kuri prasidėjo čia, gimnazijoje. Jautri abiturientės kalba sujaudino viešnias. Neįkainojamą patirtį kaupia ir Kamilė Augėnaitė, IIIb klasės gimnazistė, Jaunimo Europos komandos narė, kalbėjusi apie įvairių renginių, konkursų, projektų iniciavimą ir dalyvavimą juose. Klaipėdos miesto mokyklų direktorių pavaduotojos padėkojo gimnazijos administracijai už jaukų susitikimą ir įteikė atminimo dovanėlių. Buvo šaunu išgyventi bendrystės jausmą ir pagalvoti apie bendradarbiavimą ateityje.

2019-06-17

71 abiturientų laidos Paskutinio skambučio šventė „Žvilgsnis į save“

Šventinį rytą visus pasitiko papuošta mokykla, aušo diena, kurios įprastą rimtį vis pertraukdavo iš kažkur atklystantys garsai, visus išvilioję į lauką, kur tvieskė kaitri pavasario saulė...

O ant tilto pasitikti abiturientų išskubėjo trečiokai, kurie kiekvienam ketvirtokui ir jų auklėtojoms įteikė po varpelį ir balioną. Buvo smagu pakelti akis į dangų ir tikėti, kad svajonės turi galią išsipildyti...

Skaitykite daugiau>>

2019-06-17

71 abiturientų laidos dovana gimnazijai

Likus savaitei iki Paskutinio skambučio šventės saulėtą trečiadienio vidudienį per klasės valandėlę į gimnazijos kiemą sugužėjo ketvirtokai, jų auklėtojos. Abiturientai gimnazistai pasikvietė ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Bertulienę, laikinai atliekančią direktoriaus funkcijas, ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rasą Augustinaitienę. Ketvirtokai tradiciškai sodino rožių krūmelius – tai 71 abiturientų laidos dovana gimnazijai. Žodį tarė IVc klasės gimnazistė Austėja Miknevičiūtė, kuri tikisi, kad rožės džiugins visus savo žiedais ir kvies užsukti, stabtelėti, prisiminti, kaip čia buvo gera... Už rankų susikabinti ir pasijusti viena didele šeima pakvietė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bertulienė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas. Kokia vis dėlto svarbi ta bendrystė...

Kornelija Abromavičiūtė, IVa klasės gimnazistė

2019-06-11

Gyvoji atmintis

Gegužės 25 d. IIa klasės gimnazistas Jokūbas Kancė ir IIb klasės gimnazistės Ema Sorokaitė, Neda Petrulaitytė, Ugnė Urbonaitė su istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštiene, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo skyriaus pirmininke Zita Vėžiene ir nare Janina Kvedariene apsilankė Lazdijuose, renginyje „Dainavos apygardos partizanų takais“. Gražus būrys keliauninkų dalyvavo šv. Mišiose, kurios vyko Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, padėjo gėlių ir uždegė žvakutes prie Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo. Po to užsuko į Veisiejus, kur kovojo nemažai partizanų. Vėliau stabtelėjo Kirtiliškių mūšio vietoje, Seirijuose klausėsi pranešimo apie Lazdijų krašto kovotojus. Buvo įdomu susipažinti su Jonu Arbačiausku, partizanų pogrindžio ryšininku, kuris artimai pažino Adolfą Ramanauską-Vanagą. Teko iš pirmų lūpų išgirsti įvairių istorijų apie politinių kalinių ir tremtinių veiklą ir kančias, Adolfo Ramanausko-Vanago vaikystę, beje, aplankyta ir jo tėviškė Bielėnų kaime. Tik senoji karta gali išmokyti, kaip reikia gerbti, mylėti ir saugoti savo tėvynę.

IIb klasės gimnazistė Ema Sorokaitė

2019-06-11

Tėvynės istorija iš pirmų lūpų

Gražią gegužės 17-osios popietę grupelė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos I ir II klasės gimnazistų kartu su mokytojomis Valda Jukniene, Gražina Kairiūkštiene, pedagogu Egidijumi Impoliu ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariu Audriumi Kazlausku aplankėme politinį kalinį, laisvės kovų dalyvį Zigmą Kirdeikį, gyvenantį Plaučiškių kaime. 90- ties metų sulaukęs kovotojas negalėjo atsidžiaugti mūsų atvykimu, net Lietuvos trispalvę iškėlė.

Kartu susėdę prie bendro stalo dainavome lietuviškas dainas pritariant E. Impolio gitarai, liejosi Gabijos Tarasevičiūtės, Ib klasės gimnazistės, akordeonu atliekami kūriniai, IIb klasės gimnazistai Kamilė Adomavičiūtė ir Kornelijus Armonas skaitė Broniaus Krivicko eiles, klausėmės įdomių kovotojo pasakojimų, istorijų, gėrėjomės plaučiškiečio patriotiškumu, šviesiu protu ir meile Lietuvai.

Zigmas Kirdeikis galėtų valandų valandas kalbėti apie politiką, savo gyvenimą, Lietuvos istoriją, beje, kovų dalyvis savo išgyvenimus sudėjo į prisiminimų knygą „Mano ir Lietuvos kelias“. Deja, bet senolį retai kas aplanko ir išklauso, nes bendraamžių, su kuriais galėtų padiskutuoti, jau nebėra, o vaikai ir anūkai gyvena kituose miestuose.

Dabar gyvename skubančioje visuomenėje, kur kiekvienas yra užsiėmęs savais darbais ir kartais pamiršta, kaip svarbu yra pažinti tėvynės istorijos geruosius ir bloguosius puslapius. Be to, labai svarbu išgirsti savo krašto žmones ir pasimokyti iš jų klaidų bei pasiekimų, kad galėtume kurti geresnį rytojų.

Tokie susitikimai labai suartina mus, viso Pakruojo rajono žmones, beje, ir mokiniams daug įdomiau išgirsti pasakojimus iš pirmųjų lūpų, nei skaityti nuobodžius vadovėlius. Didžiuojamės galėdami pažinti savo šalies praeitį ir skatiname Jus, mielieji skaitytojai, kad būtumėte patriotiški ir pilietiški Lietuvos gyventojai!

Marta Jasiūnaitė, IIb klasės gimnazistė

2019-06-10

Mokslininkai – mokykloms

Saulėtą ir šiltą birželio 4 dieną Ic klasės mokiniai kartu su keliais savo draugais iš paralelių klasių išvažiavo į Kauną. Atvykę į VDU gamtos mokslų fakultetą, išklausė paskaitą tema „Švytintys organizmai“, patys praktiškai galėjo tai pamatyti. Be to, aplankė VDU botanikos sodą, pamatė žydintį tulpmedį, pasidžiaugė bijūnais, rožėmis. Didelį įspūdį paliko LSMU Anatomijos muziejus, kur pagilino žinias apie žmogaus kūno sandarą ir vystymąsi. Ekskursiją baigė apsilankymu Kauno IX forto muziejuje, kur susipažino su sukrečiančia žydų genocido Lietuvoje istorija. Po šių edukacinių veiklų namo grįžo kupini įspūdžių ir prisiminimų.

Puslapis 1 iš 99  > >>