<< <  Puslapis 2 iš 80  > >>

2018-11-05

Atsinaujink, jaunime!

Spalio 27 dieną važiavome į Šiaulių vyskupijos jaunimo Atsinaujinimo dieną „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ (Mt 5,12). Renginys prasidėjo koncertų salėje „Saulė“. Jaunuoliai atvyko iš Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo rajonų, sulaukėme svečių iš Šilalės, priklausančios Telšių vyskupijai.

Pirmasis sveikinimo žodį tarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kviesdamas visus būti linksmus. Kalbėjo ir Šiaulių miesto meras Artūras Visockis, kuris ragino pasitikėti žmonėmis, ypač tikinčiaisiais.

Girdėjome daug įkvepiančių istorijų, kurios tikrai privertė susimąstyti. Ypač jaunas širdis tikėjimu uždegė Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vikaro ir Apsireiškimo koplyčios rektoriaus kunigo Dariaus Vasiliausko kalba. Jo patirtis, kilimai ir kritimai, paprastai bei jautriai pasakotas gyvenimo liudijimas privertė kiekvieną apgalvoti savo pasirinktą kelią ir, įvertinus jį, džiaugtis esama padėtimi.

Po sočių pietų renginys tęsėsi Pastoracinio centro ir Šiaulių valstybinės kolegijos patalpose. Kiekvienas ėjome į teminius susitikimus. Mokiniams jų buvo net 18. Vadovai ir mokytojai bendravo grupelėje „Sustok“. Buvo labai įdomu klausytis apie piligriminę kelionę Šv. Jokūbo keliu, įspūdžiais dalijosi Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė.

Kiek vėliau visi susirinko į Šv. Mišias Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje, kur jauni žmonės galėjo šlovinti Viešpatį, priimti Susitaikymo sakramentą ir švęsti Eucharistiją.

Džiaugiamės puikiai praleista diena ir prasmingu laiku.

Samarietė, jaunimo Atsinaujinimo dienos dalyvė Gabija Rimkutė

2018-10-31

Gimnazija vykdo projektą

2018-10-26

Padėka

Dėkoju visiems balsavusiems gimnazijos mokinių prezidento rinkimuose, taip pat mane palaikiusiems. Tikiuosi, jog dveji metai bus džiugūs ir kupini įspūdžių. Mūsų komanda nuoširdžiai dirbs, kad padarytų gimnaziją šaunesnę.

Gimnazijos mokinių prezidentė Gabija Jareckaitė

2018-10-26

Išrinkta lyderė!

Spalio 23 d. įvyko gimnazijos mokinių prezidento rinkimų II turas. Balsavo 199 mokiniai. Kamilė Augėnaitė (IIIb) surinko 46,73 % balsų, o Gabija Jareckaitė (IIIc) turi 53,27 % gimnazistų palaikymą.

Nuoširdžiai sveikinime naują gimnazijos mokinių prezidentę Gabiją Jareckaitę ir linkime įgyvendinti visas idėjas, aktyvinti mokyklos bendruomenę bei tinkamai atstovauti gimnazijai.

2018-10-22

Prisiminkime Šventojo Tėvo vizitą...

Spalio 21 d. Lietuvos bažnyčiose buvo aukojamos padėkos šv. Mišios už popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą, meldžiamasi, kad Jo atnešta Tikėjimo ir Vilties žinia stiprintų mus...

Minčių takais gera sugrįžti į rugsėjo 22-ąją. Ypatingą rudens šeštadienį grupelė mūsų gimnazistų kartu su mokiniais iš Linkuvos gimnazijos ir Balsių pagrindinės mokyklos, taip pat dalis Pamūšio parapijos vaikų globos namų auklėtinių bei tikybos mokytojos vyko į Vilnių susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Katedros aikštę ir jos prieigas užpildė susirinkęs katalikiškas Lietuvos jaunimas. Nuo Aušros vartų koplyčios iki Katedros aikštės keliaudamas Šventasis Tėvas laimino visus susirinkusius, ypač šeimas, įsivaikinusias ar globojančias vaikus, ligonius. Popiežius Pranciškus kalbėdamas ragino žmones nepasiduoti „pagundai susikoncentruoti į save, tapti egoistais ar lengvabūdžiais asmenimis skausmo, sunkumų ir praeinančios sėkmės akivaizdoje“. Šventasis Tėvas kvietė jaunimą nepamiršti savo šaknų, skatino būti tarp kitų ir su kitais, atsisakyti individualizmo. Nors mokiniai pavargo ir grįžo vėlai, visi jautė pakylėjimą ir Dievo palaimą, taip pat džiaugėsi galėję galbūt vienintelį kartą gyvenime pabūti arčiau popiežiaus. Už suorganizuotą išvyką nuoširdžiai dėkojame gerbiamam klebonui dekanui Remigijui Čekavičiui.

Dalijamės kelių gimnazisčių prisiminimais...

„Susitikimas su popiežiumi buvo tikrai išskirtinis ir labai įsimintinas įvykis. Kelionė į Vilnių ilgai netruko, nes jautėmės gerai draugiškame kolektyve. Nuvykę turėjome ilgai laukti prie patikros vartų, kol patekome į savo sektorių. Kadangi buvo labai šalta, jautėmės prastai. Tačiau išgirdę, kad popiežius jau netoli, nudžiugome, lėkėme prie tvoros, kad tik jį išvystume. Šventojo Tėvo kalba įkvėpė keisti požiūrį į gyvenimą, o žmonių liudijimai privertė susimąstyti. Ši kelionė tikrai buvo naudinga. Buvimas dideliame būryje tikinčių žmonių leido pajusti energijos pliūpsnį.“

IIId klasės gimnazistė Monika Kukutytė

„Tik atvykę pajutome pakilią, linksmą minios nuotaiką. Oras buvo nekoks, bet šypsenų ir tikėjimo kupinų žmonių minioje nebuvo nei šalta, nei liūdna. Ekrane stebėjome Šventąjį Tėvą, važiuojantį Vilniaus gatvėmis, sveikinantį žmones. Pagaliau popiežiaus automobilis pasuko Katedros aikštės link. Visi stengėsi iš arčiau pamatyti Šventąjį Tėvą. Kai svečias atvyko, viskas tarsi nušvito, net pasirodė keli saulės spinduliai. Taigi buvo labai smagu dalyvauti istoriniame įvykyje.“

IIId klasės gimnazistė Greta Ramonaitė

„Susitikimas su popiežiumi buvo labai turiningas. Didžiuojuosi savo tautiečiais, kurie taip šiltai sutiko Šventąjį Tėvą. Džiaugiuosi, kad susirinko tiek daug žmonių. Popiežiaus išsakytos mintys privertė susimąstyti ir atsigręžti į aktualias Lietuvos problemas. Asmenų gyvenimo istorijos įkvėpė ir leido kitaip pažiūrėti į gyvenimą. Popiežiaus susitikimas su jaunimu buvo labai vertingas ir įdomus. Džiaugiuosi, kad vykau į šią kelionę.“

IIId klasės gimnazistė Viktorija Galvosaitė

„Rugsėjo 22 d. popiežius Pranciškus atvyko į Vilnių. Džiaugiamės, kad ir mes galėjome dalyvauti susitikime, juk ne kasdien atvažiuoja tokia iškili asmenybė. Šventąjį Tėvą pasitikome Katedros aikštėje giedodami. Atvykęs popiežius sakė įkvepiančią kalbą apie gyvenimą, tautiškumą, Lietuvos istoriją, kaip neprarasti tikėjimo ir kad niekada nereikia nuleisti rankų. Taip pat Šventasis Tėvas išryškino šeimos vertybes, kad turėtume gerbti senolius ir klausytis jų istorijų, nes daug ko galime pasimokyti. Jaunimui liepė vesti savo tautą pirmyn, nes juk ateina nauja karta. Ši kelionė mums paliko labai didelį įspūdį.“

IIa klasės gimnazistė Gabrielė Misius

Pakruojo dekanato jaunimo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi, kurio nuoširdumas ir paprastumas tiesiog užburia...

2018-10-22

Gimnazistai susirinko į Vaiduoklių šventę

Spalio 19-ąją gimnazijoje vyko Šiurpnaktis (Helovinas), kurį organizavo kandidatė į mokinių prezidentus Kamilė Augėnaitė su savo suburta komanda. Vakare gimnazistai į mokyklą atėjo pasipuošę: kai kurie paisė aprangos kodo juoda - raudona, kiti vilkėjo šiurpius kostiumus, veidą slėpė po kauke. Renginio organizatoriai buvo sugalvoję įdomios veiklos: vyko geriausio kostiumo rinkimai, jaunimas žiūrėjo siaubo filmą, įvairūs užsiėmimai laukė žaidimų kambaryje, o tie, kurie norėjo parungtyniauti ir laimėti prizų, galėjo dalyvauti orientacinėse varžybose. Paskui visi smagiai šoko ir šnekučiavosi diskotekoje. Bilietas į renginį – trys saldainiai, kuriuos vedėjai padovanojo budėjusiems mokytojams, norėdami atsidėkoti už jų ištvermę. Helovinas gimnazijoje vyko po ilgos pertraukos, tad tikimasi, kad į tokią šventę gimnazistai susirinks kasmet. Visada smagu ieškoti ir rasti tokios veiklos, kuri stiprintų mokinių bendruomeniškumą.

IIIb klasės gimnazistė Kamilė Augėnaitė

2018-10-22

Apleisti kapai nušvito, pražydo...

Saulėtą trečiadienio popietę samarietės kartu su vadove Laimute Činčiene vėl pasiryžo atlikti kilnų darbą – sutvarkyti apleistus kapus. Buvo ravimos piktžolės, grėbiami lapai, uždegamos žvakutės. Kada artėja Visų Šventųjų diena ir Vėlinės, gera žinoti, kad galėjome prisidėti prie išėjusiųjų atminimo. Už pagalbą nuoširdžiai dėkojame Pakruojo kapinių administratorei Eugenijai Muižienei.

Samarietės

<< <  Puslapis 2 iš 80  > >>