Puslapis 1 iš 121  > >>

2021-01-20

Naudingi patarimai

Gerbiamieji tėveliai, kviečiame susipažinti su psichologės Danutės Padelskaitės parengtu pristatymu apie tėvystės iššūkius karantino laikotarpiu. Verta pasidomėti, nes sužinosite, kaip pagerinti santykius su vaiku, kokiais būdais skatinti teigiamą jo elgesį.

Medžiagos nuoroda https://www.facebook.com/prevenciniu.edukaciju.grupe/posts/236151384779108

2021-01-13

Laisvės akimirkos

Jaunieji gimnazijos žurnalistai kviečia prisiminti Sausio 13-osios įvykius, jų svarbą tėvynei, pamąstyti apie žmonių drąsą, ryžtą ir nepasidavimą.

Nežinios ir nerimo13-30

aidesy

Kovojome tąnakt

laisvės ilgesy...

Liepsnų apsupti,

vieningai sustoję,

Viena širdimi karštai

kartojom: „Dėl Lietuvos!“

Nors šūviai aidėjo,

viltis nežuvo,

Sukibę rankom

tvirtai tikėjom,

Kad Lietuvos ateitį

mes kuriam.

Geltona, žalia,

raudona

Šiandien išdidžiai

plevėsuoja.

Mes galim

didžiuotis,

Lietuvos laisvę

iškovoję!

I b klasės gimnazistė Austėja Zubavičiūtė

Brigita Liaudanskytė, II b klasės gimnazistė, domisi 1991 m. sausio mėnesio įvykiais ir didžiuojasi savo giminaičiais. Jos dėdė Ričardas Pocius, Sausio 13-osios įvykių dalyvis, Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynėjas.

„Tada Ričardas Pocius mokėsi Lietuvos policijos akademijoje, dar buvo labai jaunas, tik pradėjęs savarankišką gyvenimą jaunuolis. Besimokydamas jau suprato, kad reikės tarnauti Lietuvai, tik nesitikėjo, kad iškart taip... Likus porai dienų iki lemtingosios nakties, visi kursantai buvo surinkti ir atvežti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Ten juos išrikiavo kaip kare viena linija prie saugomo objekto. Jaunuoliai jautė žmonių palaikymą, girdėjo minios nuoširdžiai skanduojamą „ačiū“. Vėliau gynėjai buvo nuvesti į Aukščiausiosios Tarybos rūmų vidų, kuriame išbuvo dar dvi paras nesumerkdami akių. Tuomet jie baimės nejuto, tačiau jėgos prieš priešininkus buvo lygios nuliui, dėl to buvo pasiruošę mirti. Tačiau tąnakt visų tikėjimas ir išdidumas nugalėjo net didžiausią ginklą.“

Apie mokinės tetą Genovaitę Liaudanskytę, Sausio 13-osios įvykių liudytoją.

„Viskas prasidėjo ne nuo Sausio 13-osios. Laisvės gynėja jau seniai dalyvavo mitinguose, akcijose, labai didelį indėlį įdėjo ir į Sąjūdžio spaudos spausdinimą bei platinimą. Artėjant šiai nakčiai, kaip ir visi, jos darbo komanda buvo pasiruošusi ginti Lietuvą ir susibūrė prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Iš balkono buvo girdimi pranešimai, kas vyksta kitose susibūrimo vietose. Taip pat buvo paprašyta, jog pasitrauktų moterys ir vaikai, tačiau žmonės nejudėjo iš vietos. Visi, kas ten stovėjo, jautėsi drąsiai ir nejuto jokios baimės, svarbiausia buvo Lietuva. Kunigas, jaučiantis artėjantį blogį, visai žmonių miniai suteikė Ligonių patepimo sakramentą. Po to... spengianti tyla. Ji truko trumpai, tačiau tuomet atrodė amžinybę.

Kasmet išaušus Sausio 13-ajai viduje kirba sunkiai apibūdinamas jausmas, jis prilygsta artimojo mirčiai.“

 

Tamsų vakarą šešėlio

grėsmei tykant

ir vėjui nešant žinią

tolumos

lietuvio širdyje

prabilo balsas,

balsas tėvynės

Lietuvos.

Prašė kantrybės,

vieningumo,

Sakė pravers tai

ateities kartoms.

Visi, net tie, kur

nepatyrę,

Žinojo, kad kovos

dėl Lietuvos.

Dėl motinos

lopšinių,

atrodo, neseniai

dainuot baigtų,

dėl tėvo rankos

paspaudimo

ir jo pamokslų visada

lauktų.

Dėl senojo lietuvio,

kuris taip pat

nepagailėjo jiems

aukos,

dėl kaimyno gero

ir viską sudėjus -

tai dėl Lietuvos.

Narsieji žmonės

daug dainavo,

žinojo, dar ilgai ten

teks stovėti,

vėliau net nepabūgo

kraujo kvapo,gele

juk viskas dėl

brangiosios Lietuvos.

Kol medžiai broliai

žaizdas gydė,

nedrįso niekas

paleisti kito rankos,

o likusieji bokštą

gynė,

nepraras šie žmonės

Lietuvos.

Nepavyko jiems

įveikti lietuvių ginklu,

nesugebėjo niekas

nutraukti dainos.

Ir šiandienos

žmogus turėtų likti

dėkingas,

be jų nebūtų Lietuvos.

Kornelija Vaitkutė, III b klasės gimnazistė

2021-01-12

Nepamirštame Sausio 13-osios!

2021-01-11

Sausio 8 d. įvyko rajoninė anglų k. olimpiada

Sveikiname

TOMĄ ŠIBIRKŠTĮ (III a kl.) – II vieta (mokytoja Vilija Pačekajienė)

OTILIJĄ BUČAITĘ (III c kl.) – III vieta (mokytoja Vitalija Balzarienė)

2021-01-04

Būti ŠVIESA kitiems...

Gruodžio 29 d. nuotolinėje erdvėje džiaugiamės tradicine švente „Jaunosios žvaigždutės 2020“. Nesvarbu, kad šiemet šis renginys kiek kitokio pobūdžio, esmė ta, kad kasmet įvertinami talentingiausi Pakruojo rajono jauni žmonės ir aktyviai su jaunimu dirbantys suaugę asmenys.

Būriui „Atžalyno“ gimnazijos nominantų apdovanojimai jau pristatyti į namus.

Kviečiame su veikliais gimnazistais susipažinti išsamiau ir sužinoti apie jų pasiekimus!

KORNELIJUS ARMONAS, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos IV b klasės mokinys, nominacijos „Metų gimnazistas“ nugalėtojas, apdovanotas už labai gerą mokymąsi, aukštus pasiekimus dalyvaujant rajoninėse olimpiadose, aktyvų dalyvavimą mokyklos akademiniame ir visuomeniniame gyvenime, kūrybiškumą bei dvasinę inteligenciją.

KAJUS ZAIČENKO, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos akordeono 7 klasės mokinys, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos I b klasės mokinys, nominacijos „Metų akordeonistas“ nugalėtojas, pagerbtas už aukštus pasiekimus dalyvaujant rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose akordeono muzikos konkursuose, aktyvų dalyvavimą festivaliuose bei Pakruojo vardo garsinimą.

JOKŪBAS GAŠKA, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos kryptingo muzikinio ugdymo programos smuiko klasės mokinys, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos II b klasės mokinys, nominacijos „Metų smuikininkas“ nugalėtojas, apdovanotas už aktyvią koncertinę veiklą, aukštus pasiekimus dalyvaujant rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose muzikos konkursuose bei Pakruojo vardo garsinimą.

ARNAS VIDGINIS, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos IV a klasės mokinys, nominacijos „Metų ryžtas“ nugalėtojas, apdovanotas už aktyvią visuomeninę, sportinę ir savanorišką veiklą, atkaklų tikslų siekimą bei jaunų žmonių telkimą ir įgalinimą prasmingai veiklai.

KREPŠINIO 3X3 KOMANDA (ŠARŪNAS ŠTOPINIS, EDAS SALOPIOK, PIJUS DRUPAS), Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos III b klasės mokiniai, nominacijos „Metų komanda“ nugalėtojai, gavę apdovanojimą už atkaklų užsibrėžtų tikslų siekimą, aukštus krepšinio sporto pasiekimus dalyvaujant rajoniniuose ir respublikiniuose čempionatuose ir turnyruose bei Pakruojo vardo garsinimą.

TOMA STANEVIČIŪTĖ, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos IV a klasės mokinė, nominacijos „Metų pareiga“ nugalėtoja, apdovanota už aktyvią pilietišką, visuomeninę ir savanorišką veiklą vykdant prevencines priemones Pakruojo rajono bendruomenės nariams bei vaikų ir jaunimo užimtumo didinimą.

SANDRA JURYTĖ, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos III c klasės mokinė, nominacijos „Metų proveržis“ nugalėtoja, pagerbta už aktyvumą ir iniciatyvumą, pagalbą organizuojant jaunimo renginius bei gebėjimą motyvuoti jaunus žmones rinktis savanorystę ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Paskatinamasis prizas perduotas ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinei

EVELINAI KAZLAUSKAITEI, kuri per metus perskaitė 100 knygų, nuolat dalyvauja įvairiuose skaitymo iššūkiuose bei literatūros pristatymuose.

Ne veltui ši graži šventė vyksta baigiantis metams, kada švenčių sandūra kviečia sustoti, atsiverti, vėl iš naujo rinktis paprastumą ir tylą. Mielieji mūsų nominantai, būkite šviesa kitiems, dovanokite gerumą, viltį ir paguodą, nepraraskite gebėjimo įžvelgti, suprasti širdimi, žvilgsniu...

Gimnazijos jaunieji žurnalistai

Kviečiame žiūrėti šventės vaizdo siužetą. Nuorodos adresas: https://www.youtube.com/watch?v=NI6nLyjoo6g&fbclid=IwAR1uVfwwFSfftib5d4DWJ6AjMRKIyiTjMy2dwnxwUebSE3lGl4wIMiPsrco

Nuotolinį apdovanojimų renginį vedė gimnazistai: Benas Nikalajevas ir Ema Juodinytė, pasirodymus skyrė Pakruojo kultūros centro direktorė Arina Janeliūnienė ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinė Justina Dievelytė.

2020-12-22

Viltingų švenčių!

Švarių Jums Kalėdų kaip vaiko širdies –

Be pykčio, apgaulės, be nusivylimų...

Kai tylinčią gelmę juodžiausios nakties

Nušviečia nekaltas stebuklo gimimas...

Baltų Jums Kalėdų kaip vaiko delnų,

Kurių šilumoj tyliai miega plaštakė...

Jis neša ją saugiai duobėtu keliu,

Kad jos neužpūstų kaip vėjyje žvakės...

Ramių Jums Kalėdų kaip vaiko sapnų,

Kai lieka už durų nepagrįstos baimės,

Kai naktį sode užpustytu taku

Ateina kažkas...Ir žinai, kad tai – laimė...

Šviesių Jums Kalėdų kaip vaiko akių...

Laimingos jos šviečia kaip žvaigždės tamsybėj...

Todėl nesakyk – pavargau, negaliu...

Tikėjimas suteikia širdžiai stiprybės...

Tiesiog Jums Kalėdų... Tegimsta Kažkas,

Kas priverčia žvilgsnį nuo žemės pakelti...

Atėjęs į Žemę – palikęs Erdves

Padės Jis gyvenimą šitą ištverti...

Rasa Malinauskienė

Artėjančių švenčių proga norime Jus nudžiuginti nauju gimnazijos laikraštuko „Atžalynas“ iš arti“ numeriu. Savo kūryba advento tamsą skaidrina IV a klasės mokinė Evelina Kazlauskaitė. Be to, jaunosios gimnazijos žurnalistės nusprendė pakalbinti savo tėvelius ir leidinuke dalijasi jų mintimis apie šv. Kalėdų laukimą, išgyvenamus lūkesčius šiuo neramiu metu... Smagiai nuteiks mokinių tėvelių patarimai ir palinkėjimai.

Laikraštuką rasite mūsų gimnazijos interneto svetainėje adresu www.atzalynas.net pasirinkę antraštę „Mokyklos laikraštis“.

Mieloji gimnazijos bendruomene, stiprybės ir šviesos buvimo ir dalijimosi kelyje.

Nuoširdžiai – „Atžalyno“ gimnazijos jaunieji žurnalistai ir jų vadovė

2020-12-16

Evelinos sėkmė Knygų pristatymo konkurse

Abiturientė Evelina Kazlauskaitė dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotame Knygų pristatymo konkurse 2020.

Mergina pelnė JAV ambasados nominaciją ir prizą už geriausiai pristatytą amerikiečių literatūros J. Asher kūrinį „13 priežasčių kodėl“ (ketvirtokės originalus vaizdo siužetas puikiai pristato knygą).

Be to, buvo renkami 3 publikos numylėtiniai, kurių knygų pristatymai „Facebook“ paskyroje surinko daugiausia „patiktukų“. Evelinai atiteko ir publikos simpatijų apdovanojimas.

Džiaugiamės merginos meile literatūrai, minčių polėkiu, kūrybiniais ieškojimais...

Mielų tau vakarų su knyga, Evelina... Žavėk visus ir toliau.

Knygos pristatymo vaizdo įrašo nuoroda:

https://www.facebook.com/KPKonkursas/videos/841766809919728

Puslapis 1 iš 121  > >>