<< <  Puslapis 2 iš 84  > >>

2018-12-19

Džiaugiamės aktyvia mergaite!

Jau ketvirtus metus iš eilės rašytoja Kristina Sabaliauskaitė kartu su leidykla „Baltos lankos“ organizuoja trumpojo rašinio konkursą. Šių metų tema „Mano demonai“ pakvietė griebti neatsiejamą žmogiškosios brandos palydovą – vidinį demoną – už ragų ir jį aprašyti. Paliesta, išprovokuota, skaudi tema. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Gražinos Spudienės paskatinta, šia tema ryžosi pasvarstyti IVb klasės gimnazistė Austėja Miknevičūtė. Ji apdovanota padėkos raštu.

IIIb klasės gimnazistė Kamilė Augėnaitė

 

2018-12-17

Geri darbai nedaromi pakeliui...

Minčių polėkį ir daug nuostabių emocijų padovanojo gruodžio 14 d. Pakruojo kultūros centre įvykusi kasmetinė jaunimo apdovanojimų šventė „Jaunosios žvaigždutės 2018“. Renginyje buvo įvertinti talentingiausi ir aktyviausi Pakruojo rajono jauni žmonės ir aktyviai su jaunimu dirbantys suaugę asmenys.

„Atžalyno“ gimnazijos nominantai:

AUSTĖJA MIKNEVIČIŪTĖ – „Metų gimnazistė“,

TADAS BUDZEVIČIUS – nominacijos „Metų pareiga“ nugalėtojas,

ROLANDAS ŠIBIRKŠTIS – „Metų karatė kovotojas“,

EMA JUODINYTĖ – „Metų savanorė“,

GABIJA TARASEVIČIŪTĖ – „Metų akordeonininkė“,

ARAS DŪDĖNAS – „Metų boksininkas“,

JUSTINA PALIŠKEVIČIŪTĖ – nominacijos „Metų pomėgis“ nugalėtoja,

EMA BALAŠAUSKAITĖ – „Metų policijos rėmėja“,

TOMAS STRAVINSKAS – „Metų imtynininkas“,

AUSTĖJA MIKNEVIČIŪTĖ, AGNĖ MYKOLAITYTĖ, GRETA MALINAUSKAITĖ IR ARNAS KAZAKEVIČIUS – nominacijos „Metų projektas“ nugalėtojai.

Renginį išradingai paįvairino mūsų nuostabūs šokėjėliai, dėkojame jų vadovei Audronei Geležinytei. Per salę švelniai nuvilnijo Austėjos Dumbrytės ir Vakarės Vasiliauskaitės atliekamos dainos. Merginas moko Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokytojos Sandra Gegieckienė ir Ingrida Tuomienė. Audringi plojimai skambėjo gimnazijos vaikinų vokaliniam ansambliui (vadovė Ingrida Tuomienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė). Vikriai akordeono klavišais bėgiojo Gabijos Tarasevičiūtės pirštukai, mergaitės mokytoja Larisa Šiaulienė. Buvo miela gėrėtis talentingais gimnazistais. Mums smagu, kad turime JUS. Nuoširdžiai linkime pajusti viltingą ir džiugų Kristaus gimimo stebuklą.

Už nuotraukas nuoširdžiai dėkojame visada geranoriškai bendradarbiaujančiam Algirdui Pilipauskui.

Gimnazijos jaunoji žurnalistė Aringa Žandaraitė

2018-12-16

Susitikimas – diskusija

Gruodžio 12 d. į gimnaziją užsuko kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus Gitanas Nausėda. Posėdžių ir konferencijų salėje svečias susitiko su gimnazijos bendruomene. Ekonomistas papasakojo apie savo jaunystę, įvairias veiklas, sužinojome, kodėl jis neišlaikė matematikos egzamino ir kaip bandė mokytis vokiečių kalbos. Žymus asmuo drąsino nenusiminti, jei gyvenime kažkas nepasiseka, nes tai tik geras spyris veržtis į priekį. Anot finansų analitiko, Lietuvos istorijos faktai rodo, kad iš mažų miestelių kilę žmonės gyvenime nuveikia daug didelių darbų. Po susitikimo Gitanas Nausėda užsuko į gimnazijos muziejų, kur pasirašė svečių knygoje.

2018-12-16

Tebūnie šv. Kalėdų laukimas džiugus ir viltingas...

Už gimnazijos erdvių papuošimą nuoširdžiai dėkojame IIc klasės mokiniams ir jų auklėtojai Laimutei Činčienei, prancūzų, etikos mokytojai Ingai Ušinskaitei bei pirmokams gimnazistams.

2018-12-10

Dalyvavome respublikinėje viktorinoje

„Statyti Lietuvos valstybę be istorinės Lietuvos individualybės pažinimo reikštų eiti pusiau užrištomis akimis į tikslą, kuriuo ne tik neprimatai, bet ir neprijauti.“

Petras Klimas

2018 m. gruodžio 5 d. IVc klasės gimnazistai Austėja Miknevičiūtė, Agnė Mykolaitytė, Greta Malinauskaitė, Arnas Kazakevičius, IVb klasės mokinys Marius Grigaliūnas ir istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė vyko į Vilnių. Seime buvo organizuota Lietuvos gimnazijų II-IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių mokinių viktorina „Vieni iš daugelio: 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“. Šio renginio tikslas – atskleisti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų indėlį atkuriant Lietuvos valstybę, aptarti moderniosios valstybės formavimosi ypatumus. Mūsų gimnazijos komanda „Nepriklausomybės sergėtojai“ rungėsi su 23 respublikos mokyklų jaunų žmonių grupėmis. Mokinai ugdė tiriamuosius, analitinius gebėjimus ir kritinį mąstymą. Gimnazistų kapitonė Austėja Miknevičiūtė kalbėjo viešai, buvo vertinamas istoriškumas, oratorystės menas, kūrybiškumas, originalumas. Mergina puikiai atliko savo užduotį. Komandos nariai nagrinėjo šaltinius, ieškojo atsakymų į klausimus. Mokinių nuomone, tai buvo puiki patirtis. Džiaugiuosi, kad jauni žmonės yra patriotiški, iniciatyvūs, kūrybingi.

Istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė

2018-12-10

Bendradarbiaujame su šauniais Linkuvos gimnazistais!

Lapkričio 30 d. Linkuvos gimnazijoje buvo organizuotas renginys „Šiąnakt mes nemiegam!“, į kurį vyko ir grupelė mūsų gimnazistų su tikybos mokytoja Laimute Činčiene. Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose. Po susipažinimo gimnazistai skubėjo į protmūšį, po to susidomėjo orientaciniu žaidimu, buvo galima kurti ir vaidinti, o dar laukė naktinio tinklinio turnyras, filmų peržiūra bei diskoteka.

Mokinius sudomino Linkuvos gimnazijos psichologės Vaidos Lapinskienės paskaita „Bendravimas. Temperamentas“. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistė Kamilė Augėnaitė kartu su Linkuvos gimnazijos mokine Austėja Makarevičiūte visus pakvietė į užsiėmimą apie ES naudą bei melagingas naujienas. Jaunuoliai įgijo naujų žinių. Iš tiesų nemiegota buvo ne veltui.

Džiugu, kad gimnazija bendradarbiauja su kitomis rajono mokymo įstaigomis. Mokiniai gali artimiau susipažinti, draugauti bei bendradarbiaudami įgyvendinti savo idėjas.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistė Kamilė Augėnaitė

2018-12-10

Motyvacija yra stipriausias veiksnys, lemiantis mokymosi sėkmę!

Ketvirtadienio popietę gimnazijos administracija inicijavo atlikto mokinių mokymosi motyvacijos tyrimo, kuriame dalyvavo I-III klasių gimnazistai, rezultatų aptarimą. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitienė pristatė rezultatus ir pakvietė juos aptarti. Susirinkę pedagogų ir mokinių seimo atstovai iš pradžių pamatę klausimą pateikė savo vizijas, o vėliau jas lygino su anketų atsakymais, kėlė klausimus ir ieškojo atsakymų.

Džiugu, jog net 56 procentai mokinių atsakė, kad mokytojai sugeba juos motyvuoti į ugdymo procesą įtraukdami įvairias kūrybines užduotis (piešimą, stendų-plakatų rengimą, kviesdami dalyvauti projektinėje veikloje, išvykose, vaidinimuose). Gerai, kad pedagogai naudoja aktyvius mokymo metodus, tai skatina mokymosi motyvaciją, tam pritarė 37 procentai gimnazistų.

Net 39 procentai jaunų žmonių teigia, kad mokosi, nes tai padės ateityje rasti gerą (norimą) darbą. Mokinių seimo atstovai pabrėžė, kad labai svarbus mokytojo autoritetas, geri santykiai, tada tiesiog gėda nesimokyti. Tą patvirtino ir tyrimo rezultatai, nes net 53 procentus gimnazistų mokytis skatina pedagogo asmenybė.

24 procentai mokinių asmeninės pažangos siekia ruošdami namų darbus, kuriuos visada atlieka net 38 procentai jaunų žmonių, dalyvavusių tyrime. Diskutuota apie pamokų, skirtų ruoštis kontroliniams darbams, pagrįstumą. Mokinių seimo atstovai teigė, kad kartais būna daug medžiagos, mokiniai nelabai moka atsirinkti esminius faktus. Išsakyta įvairių nuomonių ir prieita prie išvados, kad viskas priklauso nuo dialogo su mokytoju, nuo susitarimų, iš kokio kiekio medžiagos bus atsiskaitoma. Net 37 procentams gimnazistų mokytis nuobodu, dėl to kyla sunkumų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bertulienė pastebėjo, kad į mokymąsi reikia žiūrėti kaip į sunkų darbą. 34 procentai jaunų žmonių atsakė, kad kartais nesupranta medžiagos. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitienė akcentavo, kad labai svarbu, kiek pats mokinys nori suprasti ar išsiaiškinti norimą temą. 48 procentams jaunimo mokymosi motyvacijos sumažėjimą nulemia neigiamas pažymys, 34 procentai jaunų žmonių teigia, kad reiklūs pedagogai. Diskutuota apie griežtumo sąvoką. Kalbėta, kad mokytojas neturi nuolaidžiauti, privalo laikytis susitarimų.

Taigi reikėtų siekti, kad pedagogų ir gimnazistų ryšiai būtų stipresni. Anot mokinių, kuo artimesni santykiai su mokytoju, tuo labiau gėda gauti blogą pažymį. Gimnazistai pastebėjo, kad namų darbai turi būti skiriami pagrįstai, be abejo, vertinami, jų neturi būti per daug. Ir toliau mokiniai siūlė organizuoti karjeros dienas, nes susitikimai su įvairių specialybių atstovais padeda pasirinkti būsimą gyvenimo kelią. Be to, mokomąją medžiagą būtinai sieti su gyvenimo realijomis, nes net 54 procentai jaunimo mano, kad toks metodas skatina mokytis. 39 procentai mokinių savo motyvaciją mokytis įvertino 6-5 balais iš 10. Tad verta dar glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti, pastebėti vieniems kitus, padrąsinti, padėti, kai iškyla ne tik mokymosi sunkumų, o kartais gal tiesiog stabtelėti ir pasikalbėti...

<< <  Puslapis 2 iš 84  > >>