MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA

NUO 2020 M. BALANDŽIO 1 D. PRIIMAMI PRAŠYMAI MOKYTIS PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOJE.

 

Klasių komplektai formuojami iki birželio 30 d.

Prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį už vaiką gimnazijos vadovui teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

Pateikiami dokumentai:

prašymas (prašymo forma);

vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8 klasių baigimo pažymėjimas, norintiems mokytis I gimnazijos klasėje;

mokymosi pasiekimų pažymėjimas, norintiems mokytis II gimnazijos klasėje.

 

VIDURINIS UGDYMAS

Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pagrindinį išsilavinimą ar pripažintą išsilavinimą, prilygintą pagrindiniam išsilavinimui. Prašymą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą gimnazijos vadovui teikia pats mokinys.

Pateikiami dokumentai:

prašymas (prašymo forma);

Pastaba. Prašymą turi pateikti ir gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą bei norintys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą toje pačioje gimnazijoje.

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

individualus ugdymo planas (individualaus ugdymo plano forma);

Dėl individualaus ugdymo plano susidarymo konsultuotis galima su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekančia direktoriaus funkcijas Rasa Bertuliene el. paštu bertraster@gmail.com ir / ar su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitiene el. paštu rasaug@gmail.com