VIEŠIEJI PIRKIMAI

2021 m. pirkimų planas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Skelbimai apie pradedamus pirkimus, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį ir kiti susiję dokumentai: