Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos

JAUNIMO MIŠRUS CHORAS

 

Mišrus choras - gimnazijos kultūros veidrodis. Pastaraisiais metais chorui talkino muzikantai - instrumentalistai: dainoms gitara pritarė Andrius Masilionis, Šarūnė Tamulionytė, Aurimas Pėža, Ieva Paškevičiūtė, fleita puošė dainas Urtė Girčytė, būgneliu - Donata Pakeltytė.

Solo partijas atliko Indrė Katinaitė, Edvardas Jukna, Andrė Šnapštytė.

 Mišriame chore dainuoja per 50 dainininkų. Tai 9-12 klasių dabartiniai ir buvę gimnazistai. Nuo 2004 m. chorui vadovauja Ingrida Tuomienė, Aušrelė Nazarovaitė ir koncertmeisterė Rūta Venslovienė.

 Gimnazijos choras dažnai pasirodo mokyklos, miesto renginiuose, dalyvauja respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose. Ypač džiaugiamės muzikinėmis kelionėmis į užsienį.

2005 m. dalyvauta Vilniuje moksleivių Dainų šventėje „Mes – laisvės vaikai“.

2007 m. choristai traukė dainas sostinėje Dainų šventėje „Būties ratu“.

2008 m. mišrus choras koncertavo Vokietijoje, Hamburgo mieste. Po to keliavome prie Baltijos jūros dalyvauti Klaipėdos festivalyje „Mes - Lietuvos vaikai“.

2009 m. pasirodėme Lietuvos Tūkstantmečio Dainų šventėje „Amžių sutartinė“.

2012 m. dalyvauta moksleivių Dainų šventėje „Mūsų vardas – LIETUVA“.

2013 m. choristai pasirodė Latvijoje Rundalės rūmuose, Pakruojo dvare ir Šiaulių TV laidoje „Prie Kruojos“.

2014 m. gimnazijos dainininkai, paruošę repertuarą, Vilniuje dalyvavo pasaulio lietuvių Dainų šventėje „Čia - mano namai“.