DARBO TARYBA

Darbo tarybos nariai:

Inga Ušinskaitė, prancūzų k. mokytoja metodininkė

Rita Vinskūnaitė, matematikos mokytoja metodininkė

Alma Petrulaitienė, matematikos vyresnioji mokytoja