GIMNAZIJOS TARYBA

 Gimnazijos tarybos narių sąrašas

2019 m.

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

E-paštas

Pastabos

1

Alma Petrulaitienė

Tarybos narė (pirmininkė) 

 almapetrulaitiene@gmail.com

Mokytojų atstovė

2

Romualda Juknevičienė       

Tarybos narė (sekretorė)

ramutejuk@gmail.com

Mokytojų atstovė

3

Vida Imanavičiūtė

Tarybos narė

ividasame@gmail.com

Mokytojų atstovė

4

Daiva Makauskienė

Tarybos narys

daima00@gmail.com

Mokytojų atstovas

5

Rasa Bertulienė

Kviestinis tarybos narys

administraija@atzalynas.net

Mokytojų atstovas

6

Irma Stalmačenkienė

Tarybos narė  irma.stalmacenkiene@gmail.com Tėvų atstovė

7

Gitana Krušatienė

Tarybos narys

 gitana.krusatiene@sodra.lt

Tėvų atstovė

8

Gražina Bulaitienė

Tarybos narė

 

Tėvų atstovė

9

Jelena Žėkienė

Tarybos narė  jelenariebz@gmail.com Tėvų atstovė

10

Pija Lampickaitė

Tarybos narė

pilampi@gmail.com

Mokinių atstovė

11

Justas Simanavičius

Tarybos narys

 simjustas@gmail.com

Mokinių atstovas

12

 Erika Juozaitytė

Tarybos narė

erika.juozaityte689@gmail.com

Mokinių atstovė

13

Ema Juodinytė

Tarybos narys

emute.juod19@gmail.com

Mokinių atstovas

 

 Gimnazijos tarybos nuostatai

 Gimnazijos tarybos veiklos planas 2019 m.

 Gimnazijos tarybos veiklos planas 2018 m.

 Gimnazijos tarybos veiklos planas 2016-2017 m. m.

 Gimnazijos tarybos veiklos planas 2015-2016 m. m.