MOKYTOJAI, KLASIŲ AUKLĖTOJAI

 

kolektyvas.jpg
 

Mokomi dalykai

Mokytojas

Auklėtojas

Kabineto numeris

Lietuvių kalba, teatras

VALDAS GASPARAVIČIUS

 

 10 kab. (1 aukštas)

Lietuvių kalba

VALDA JUKNIENĖ

 IV b

 9 kab. (1 aukštas)

Lietuvių kalba

ROMUALDA JUKNEVIČIENĖ

 II b

 4 kab. (1 aukštas)

Lietuvių kalba

LAIMUTĖ LINGEVIČIENĖ

 

 5 kab. (1 aukštas)

Lietuvių kalba

GRAŽINA SPUDIENĖ

 

 8 kab. (1 aukštas)

Anglų kalba

VILMA SABALIAUSKIENĖ

 

26 kab. (priestato 2 aukštas)

Anglų kalba

VILIJA PAČEKAJIENĖ

  47 kab. (priestato 4 aukštas)

Anglų kalba

VITALIJA BALZARIENĖ

 

48 kab. (priestato 4 aukštas)

Anglų kalba

RASA STRAVINSKIENĖ

 II c

49 kab. (priestato 4 aukštas)

Prancūzų kalba, etika

INGA UŠINSKAITĖ

 III b

22 kab. (2 aukštas)

Rusų k.

VITA PĖŽELIENĖ

 

314 kab. (priestato 3 aukštas)

Rusų kalba

EGIDIJUS SKEIVERYS

 

315 kab. (priestato 3 aukštas)

Istorija, piliet. pagr.

LAIMONAS KUPRIŪNAS

 

33 kab. (3 aukštas)

Istorija, piliet. pagr.

GRAŽINA KAIRIŪKŠTIENĖ

 

38 kab. (3 aukštas)

Matematika

ALMA PETRULAITIENĖ

 IV a

21 kab. (2 aukštas)

Matematika

AUŠRA VASILEVIČIŪTĖ

 

20 kab. (2 aukštas)

Matematika

RITA VINSKŪNAITĖ

 

19 kab. (2 aukštas)

Matematika

SILVA KAIRIENĖ

 

18 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos, ekonomika

GRAŽINA GASIŪNIENĖ

 

23 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos, žmogaus sauga

IRMA BALČIŪNIENĖ

 II a

25 kab. (2 aukštas), 21 kab. (2 aukštas)

Fizika

VIDA IMANAVIČIŪTĖ

 III a

39 kab. (3 aukštas)

Fizika

RASA BERTULIENĖ

 

41 kab. (3 aukštas)

Geografija

GINTARĖ VAITIEKŪNIENĖ

 

37 kab. (3 aukštas)

Biologija

RITA KARKLIENĖ

 

28 kab. (priestato 2 aukštas)

Biologija

DAIVA MAKAUSKIENĖ

 III c

 27 kab. (priestato 2 aukštas)

Chemija

VITA GUDONIENĖ

 

45 kab. (4 aukštas)

Chemija

RASA AUGUSTINAITIENĖ

 

3 kab. (1 aukštas)

Chemija, biologija

DANUTĖ STOČKŪNIENĖ

 

46 kab. (priestato 2 aukštas)

Dailė, technologijos

SIMONA ČEMOŠKAITĖ

 

14 kab. (priestato 1 aukštas)

Muzika

VAIVA KLUPŠIENĖ

 

31 kab. (3 aukštas)

Technologijos

EGIDIJUS IMPOLIS

 

18 kab. (2 aukštas)

Kūno kultūra

AURIMAS ANDRUŠAITIS

 

Kūno kultūros mokytojų
kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)

Kūno kultūra

RIMVYDAS RIMKUS

 

Kūno kultūros mokytojų
kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)

Tikyba

LAIMUTĖ ČINČIENĖ

 IV c

16 kab. (2 aukštas)

Choreografija

AUDRONĖ GELEŽINYTĖ-ŠNIUKIENĖ

 

Aerobikos salė

Psichologija

INGA JANKAUSKIENĖ

 

316 kab. (priestato 3 aukštas)

 

KITI PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

Pareigos

Vardas, Pavardė

Kabineto numeris

 I a, I b, I c klasių

kuratorė

 Inesa Tamulionytė-Poškauskienė 

 6 kab.

Socialinė pedagogė

ROMA BARTKEVIČIŪTĖ

 50 kab. (priestato 4 aukštas)

Spec. pedagogė

INTA BULAITIENĖ 

12 kab. (priestato 1 aukštas)

Bibliotekininkė

DANUTĖ KUČINSKIENĖ

Biblioteka (3 aukštas, 34 kab.)

Kompiuterininkas

MINDAUGAS KĖBLIS

24 kab. (2 aukštas)

Bendrabučio auklėtoja

MARYTĖ UŽINSKIENĖ

Gimnazijos bendrabutis, (L. Giros g. 4)

Bendrabučio auklėtojas

RITA KARKLIENĖ

Gimnazijos bendrabutis, (L. Giros g. 4)