MOKYTOJAI, KLASIŲ AUKLĖTOJAI

 

kolektyvas.jpg
 

Mokomi dalykai

Mokytojas

Auklėtojas

Kabineto numeris

Lietuvių kalba

VALDA JUKNIENĖ

 IIb

 9 kab. (1 aukštas)

Lietuvių kalba

ROMUALDA JUKNEVIČIENĖ

 IVa

 4 kab. (1 aukštas)

Lietuvių kalba

LAIMUTĖ LINGEVIČIENĖ

 

 5 kab. (1 aukštas)

Lietuvių kalba

GRAŽINA SPUDIENĖ

 

 8 kab. (1 aukštas)

Anglų kalba

JURGITA VENISLOVIENĖ

 IVc

314 kab. (priestato 3 aukštas)

Anglų kalba

VILMA SABALIAUSKIENĖ

 

26 kab. (priestato 2 aukštas)

Anglų kalba

VILIJA PAČEKAJIENĖ

 

47 kab. (priestato 4 aukštas)

Anglų kalba

VITALIJA BALZARIENĖ

 

48 kab. (priestato 4 aukštas)

Anglų kalba

RASA STRAVINSKIENĖ

 

49 kab. (priestato 4 aukštas)

Prancūzų kalba, etika

INGA UŠINSKAITĖ

 Ib

22 kab. (2 aukštas)

Rusų kalba

EGIDIJUS SKEIVERYS

 

315 kab. (priestato 3 aukštas)

Istorija, piliet. pagr.

LAIMONAS KUPRIŪNAS

 

33 kab. (3 aukštas)

Istorija, piliet. pagr.

GRAŽINA KAIRIŪKŠTIENĖ

 

38 kab. (3 aukštas)

Matematika

ALMA PETRULAITIENĖ

 IIa

21 kab. (2 aukštas)

Matematika

AUŠRA VASILEVIČIŪTĖ

IIIb

20 kab. (2 aukštas)

Matematika

RITA VINSKŪNAITĖ

 IIIc

19 kab. (2 aukštas)

Matematika

SILVA KAIRIENĖ

 

18 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos, ekonomika

GRAŽINA GASIŪNIENĖ

 

23 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos, žmogaus sauga

IRMA BALČIŪNIENĖ

 

25 kab. (2 aukštas), 21 kab. (2 aukštas)

Fizika

VIDA IMANAVIČIŪTĖ

 Ia

39 kab. (3 aukštas)

Fizika

RASA BERTULIENĖ

 

41 kab. (3 aukštas)

Geografija

GINTARĖ VAITIEKŪNIENĖ

IIId

37 kab. (3 aukštas)

Biologija

DAIVA MAKAUSKIENĖ

  Ic

27 kab. (priestato 2 aukštas)

Chemija

VITA GUDONIENĖ

 

 45 kab. (4 aukštas)

Chemija

RASA AUGUSTINAITIENĖ

 

3 kab. (1 aukštas)

Biologija, chemija

DANUTĖ STOČKŪNIENĖ

 IIIa

28 kab. (priestato 2 aukštas)

 Dailė, technologijos

SIMONA ČEMOŠKAITĖ

 

 14 kab. (priestato 1 aukštas)

Muzika

VAIVA KLUPŠIENĖ

 

31 kab. (3 aukštas)

Technologijos

EGIDIJUS IMPOLIS

 

18 kab. (2 aukštas)

Kūno kultūra

AUŠRA DVELIENĖ

 IVb

Kūno kultūros mokytojų
kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)

Kūno kultūra

RIMVYDAS RIMKUS

 

Kūno kultūros mokytojų
kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)

Tikyba

LAIMUTĖ ČINČIENĖ

 IIc

16 kab. (2 aukštas)

Choreografija

AUDRONĖ GELEŽINYTĖ

 

Aerobikos salė

Psichologija

INGA JANKAUSKIENĖ

 

316 kab. (priestato 3 aukštas)

Teatras

VALDAS GASPARAVIČIUS

 

Aktų salė

 

KITI PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

Pareigos

Vardas, Pavardė

Kabineto numeris

Psichologė

INGA JANKAUSKIENĖ

317 kab. (priestato 3 aukštas)

Socialinė pedagogė

 AUDRONĖ GELEŽINYTĖ

 50 kab. (priestato 4 aukštas)

Spec. pedagogė

GEDAMINSKIENĖ JOLANTA

26 kab. (priestato 2 aukštas)

Bibliotekininkė

AUŠRA SPUDIENĖ

Skaitykla (3 aukštas, 36 kab.)

Kompiuterininkas

MINDAUGAS KĖBLIS

24 kab. (2 aukštas)

Bendrabučio auklėtoja

MARYTĖ UŽINSKIENĖ

Gimnazijos bendrabutis, (L.Giros g. 4)

Bendrabučio auklėtojas

JONAS PAŠKEVIČIUS

Gimnazijos bendrabutis, (L.Giros g. 4)