GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVŲ ŠVIETIMO DARBO GRUPĖ

Rasa Augustinaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Bertulienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irma Balčiūnienė - IT mokytoja

Inga Jankauskienė – psichologė

Audronė Geležinytė – socialinė pedagogė

Danutė Stočkūnienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Tėvų švietimo darbo grupės planas 2019 m.

Tėvų švietimo darbo grupės planas 2018 m.

Tėvų švietimo darbo grupės planas 2016-2017 m. m.

Tėvų švietimo darbo grupės planas 2015-2016 m. m. 

Lankstinukas „Kaip vaikams padėti mokytis atsakingo elgesio?“

Informacija tėvams dėl individualių pokalbių

Socialinių tinklų įtaka žmogaus asmenybės formavimui 

Lankstinukas „Šeimos įtaka mokyklos nelankymui“

Atmintinė II gimnazijos klasės mokiniams ir jų tėveliams

Lankstinukas „Priklausomybė nuo socialinių tinklų“

Lankstinukas „Vaikų priklausomybė nuo kompiuterio“

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas?

Kaip išgyventi sunkias emocijas?

Kaip įveikti egzaminų baimę?

LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“

Vaikų atsakomybės stoka

Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos (Vaikų linija)

Nuoroda į ŠMM: Svarbu žinoti

Tėvams: kaip padėti vaikui renkantis karjerą

Jei žengdamas per mokyklos slenkstį vaikas turi aiškią viziją, kuo norėtų tapti, išties be galo džiugu. Vis dėlto atsipalaiduoti dar anksti. Nemažiau svarbu tinkamai išsirinkti, kur studijuoti, ir ten įstoti. Gausybę aktualios informacijos apie tai galite rasti šiose interneto svetainėse:

 www.studijos.lt

www.kurstudijuoti.lt

www.kurstoti.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.euroguidance.lt

 Paskaitykite plačiau:

VADOVAS TĖVAMS

JEI Į SVEČIUS UŽSUKTŲ VAIKO TEISIŲ SPECIALISTAI – ADVOKATO PATARIMAI TĖVAMS

PRIE PAŽANGIOS MOKYKLOS IDĖJŲ TURI PRIPRASTI IR TĖVAI

Informuojame apie gimnazistų uniformas, jų nešiojimo reikalavimus:

 Gimnazijos uniforma