PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Augustinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė

Sekretorė – Aušra Vasilevičiūtė, matematikos mokytoja

Nariai: 

           Rasa Bertulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

           Inga Jankauskienė, psichologė

           Aušra Dvelienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

           Irma Balčiūnienė, informacinių technologijų mokytoja, klasės auklėtoja

           Egidijus Skeiverys, rusų kalbos mokytojas

           Janina Sereikienė, gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė

           Gražina Bulaitienė, tėvų atstovas, gimnazijos tarybos narys

 Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2018 m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2016-2017 m.m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2015-2016 m.m.