PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Augustinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Rasa Bertulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Aušra Vasilevičiūtė, matematikos mokytoja

Nariai: 

           Jolanta Gedaminskienė, spec. pedagogė

           Inga Jankauskienė, psichologė

           Danutė Stočiūnienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

           Irma Balčiūnienė, informacinių technologijų mokytoja

           Egidijus Skeiverys, rusų kalbos mokytojas

           Janina Sereikienė, gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė

           Gražina Bulaitienė, tėvų atstovas, gimnazijos tarybos narys

 Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2019 m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2018 m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2016-2017 m.m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2015-2016 m.m.