PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rasa Augustinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Roma Bartkevičiūtė, socialinė padagogė

Sekretorė – Audronė Geležinytė-Šniukienė, šokių mokytoja

Nariai:

Rasa Bertuliėnė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas

Jolanta Gedaminskienė, spec. pedagogė

Inga Jankauskienė, psichologijos mokytoja

Danutė Stočiūnienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Irma Balčiūnienė, informacinių technologijų mokytoja

Egidijus Skeiverys, rusų kalbos mokytojas

Janina Sereikienė, gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė

       

 Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2019 m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2018 m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2016-2017 m.m.

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2015-2016 m.m.