Mūsų draugai:

Gerbiamieji Tėveliai,

buvę mokiniai ir visi mūsų gimnazijai neabejingi žmonės!

 

Gimnazijos administracija, taryba ir mokytojų taryba nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams, 1,2 proc. savo pajamų mokesčio skyrusiems gimnazijai. Ir šiais metais tikimės Jūsų supratimo ir paramos.

Gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame Jums už pagalbą ir dosnumą.

Primename, kad rėmėjų lėšos administruojamos gimnazijos tarybos ir skiriamos tik mokinių poreikiams tenkinti ir saugumui užtikrinti.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti pajamų mokesčio dalį paramai nuo 2022 metų teikiami tik elektroniniu būdu. Tai galite padaryti prisijungus adresu: https://deklaravimas.vmi.lt ir atlikus vedlio nurodymus Paramos skyrimas - VMI (žiūrėti video).

 

Daugiau informacijos apie elektroninio prašymo skirti pajamų mokesčio dalį paramai pildymą skelbiama svetainėje:  VMI - VMI.

 

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramai galite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 d. 

Prašyme nurodyti:

Gavėjo pavadinimas: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190066410

Mokesčio dalis: 1,2 proc.

Mokesčio dalis skirta už: 2021 m.

 

Iš anksto dėkojame už suteiktą paramą.