MOKYTOJAI, KLASIŲ AUKLĖTOJAI

  kolektyvas

 

Mokomi dalykai

Mokytojas

Auklėtojas

Kabineto numeris

Lietuvių kalba ir literatūra, teatras

VALDAS GASPARAVIČIUS

 

 12 kab. (priestato 1 aukštas)

Lietuvių kalba ir literatūra

VALDA JUKNIENĖ

 

 28 kab. (priestato 2 aukštas)

Lietuvių kalba ir literatūra

ROMUALDA JUKNEVIČIENĖ

 III b

 27 kab. (priestato 2 aukštas)

Lietuvių kalba ir literatūra

GRAŽINA SPUDIENĖ

 

 26 kab. (priestato 2 aukštas)

Anglų kalba VILMA SABALIAUSKIENĖ

 

 316 kab. (priestato 3 aukštas)
Anglų kalba VILIJA PAČEKAJIENĖ  

 47 kab. (priestato 4 aukštas)

Anglų kalba

RASA STRAVINSKIENĖ  III c  49 kab. (priestato 4 aukštas)

Prancūzų kalba, etika

INGA UŠINSKAITĖ

 IV b

 22 kab. (2 aukštas)

Rusų kalba

EGIDIJUS SKEIVERYS    315 kab. (priestato 3 aukštas)

Rusų kalba

VITA PĖŽELIENĖ    
Istorija, piliet. pagr. LAIMONAS KUPRIŪNAS    33 kab. (3 aukštas)
Istorija, piliet. pagr. GRAŽINA KAIRIŪKŠTIENĖ

 

 38 kab. (3 aukštas)

Matematika

ALMA PETRULAITIENĖ

   21 kab. (2 aukštas)

Matematika

AUŠRA VASILEVIČIŪTĖ

 

 20 kab. (2 aukštas)

Matematika

RITA VINSKŪNAITĖ

 

 19 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos, ekonomika

GRAŽINA GASIŪNIENĖ

 

 23 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos, žmogaus sauga

IRMA BALČIŪNIENĖ

 III a

 25 kab. (2 aukštas), 21 kab. (2 aukštas)

Fizika

VIDA IMANAVIČIŪTĖ

 IV a

 39 kab. (3 aukštas)

Fizika

RASA BERTULIENĖ

 

 

Geografija

GINTARĖ VAITIEKŪNIENĖ

 

 37 kab. (3 aukštas)

Biologija

RITA KARKLIENĖ

 

 41 kab. (3 aukštas)

Biologija

DAIVA MAKAUSKIENĖ

 IV c

 27 kab. (priestato 2 aukštas)

Chemija

VITA GUDONIENĖ

 

45 kab. (4 aukštas)

Chemija

RASA AUGUSTINAITIENĖ

 

 

Chemija, biologija

DANUTĖ STOČKŪNIENĖ

 

46 kab. (4 aukštas)

Dailė, technologijos

SIMONA ČEMOŠKAITĖ

 

13 kab. (priestato 1 aukštas)

Muzika

VAIVA KLUPŠIENĖ

 

31 kab. (3 aukštas)

Technologijos

EGIDIJUS IMPOLIS

 

18 kab. (2 aukštas)

Fizinis ugdymas

AURIMAS ANDRUŠAITIS

 

Fizinio ugdymo mokytojų
kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)

Fizinis ugdymas

RIMVYDAS RIMKUS

 

Fizinio ugdymo mokytojų
kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)

Tikyba

LAIMUTĖ ČINČIENĖ

 

16 kab. (2 aukštas)

Choreografija

AUDRONĖ GELEŽINYTĖ-ŠNIUKIENĖ

 I a, I b, I c

kūratorė

Aerobikos salė

 

 

 

 

 

KITI PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

Pareigos

Vardas, Pavardė

Kabineto numeris

 II a, II b, II c klasių

kuratorė

 INESA TAMULIONYTĖ-POŠKAUSKIENĖ

 314 kab. (priestato 3 aukštas)

Socialinė pedagogė

ROMA STOČKĖ

 (priestato 3 aukšto gale)

Specialioji pedagogė

INTA BULAITIENĖ 

 (priestato 2 aukšto gale)

Bibliotekininkė

DANUTĖ KUČINSKIENĖ

Biblioteka (3 aukštas, 34 kab.)

Kompiuterių sistemų inžinierius

MINDAUGAS KĖBLIS

24 kab. (2 aukštas)

Bendrabučio auklėtoja

MARYTĖ UŽINSKIENĖ

Gimnazijos bendrabutis, (L. Giros g. 4)

Bendrabučio auklėtojas

RITA KARKLIENĖ

Gimnazijos bendrabutis, (L. Giros g. 4)