MOKYTOJAI, KLASIŲ AUKLĖTOJAI

   

Mokomi dalykai

Mokytojas

Auklėtojas

Kabineto numeris

Lietuvių kalba ir literatūra, teatras

 VALDAS GASPARAVIČIUS

 

 211 kab. (priestato 2 aukštas)

Lietuvių kalba ir literatūra

 VALDA JUKNIENĖ

 

 213 kab. (priestato 2 aukštas)

Lietuvių kalba ir literatūra

 ROMUALDA JUKNEVIČIENĖ

 IV b

 212 kab. (priestato 2 aukštas)

Anglų kalba

 VILMA SABALIAUSKIENĖ    412 kab. (priestato 4 aukštas)
Anglų kalba  VILIJA PAČEKAJIENĖ

 

 411 kab. (priestato 4 aukštas)

Anglų kalba

 RASA STRAVINSKIENĖ  IV c  413 kab. (priestato 4 aukštas)

Prancūzų kalba

 INGA UŠINSKAITĖ

 

 22 kab. (2 aukštas)

Rusų kalba

 VITA PĖŽELIENĖ    312 kab. (priestato 3 aukštas)

Istorija

 LAIMONAS KUPRIŪNAS    33 kab. (3 aukštas)
Istorija, piliet. pagr.  GRAŽINA KAIRIŪKŠTIENĖ

 

 38 kab. (3 aukštas)

Matematika

 ALMA PETRULAITIENĖ

   21 kab. (2 aukštas)

Matematika

 AUŠRA VASILEVIČIŪTĖ

 

 20 kab. (2 aukštas)

Matematika

 RITA VINSKŪNAITĖ

 

 19 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos, ekonomika

 GRAŽINA GASIŪNIENĖ

 

 23 kab. (2 aukštas)

Informacinės technologijos, žmogaus sauga 

 IRMA BALČIŪNIENĖ

 IV a

 25 kab. (2 aukštas)

Fizika

 VIDA IMANAVIČIŪTĖ

 

 39 kab. (3 aukštas)

Fizika

 RASA BERTULIENĖ

 

 

Geografija

 GINTARĖ VAITIEKŪNIENĖ

 

 37 kab. (3 aukštas)

Biologija

 DAIVA MAKAUSKIENĖ

 

 41 kab. (3 aukštas)

Chemija  VITA GUDONIENĖ

 

45 kab. (4 aukštas)
Chemija

 MONIKA NAKČIŪNIENĖ

 

46 kab. (4 aukštas)
Dailė, technologijos  SIMONA ČEMOŠKAITĖ  

 112 kab. (priestato 1 aukštas)

 113 kab. (priestato 1 aukštas)

Muzika

 VAIVA KLUPŠIENĖ

 

31 kab. (3 aukštas)

Technologijos

 EGIDIJUS IMPOLIS   18 kab. (2 aukštas), dirbtuvės

Fizinis ugdymas

 DEIMANTĖ JUKNEVIČIENĖ   Fizinio ugdymo mokytojų
kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)

Fizinis ugdymas

 RIMVYDAS RIMKUS   Fizinio ugdymo mokytojų
kambarys (Sporto salė, 2 aukštas)
Tikyba, etika

 LAIMUTĖ ČINČIENĖ

  16 kab. (2 aukštas)

Šokis

 AUDRONĖ GELEŽINYTĖ-ŠNIUKIENĖ

II a, II b

kuratorė

Aerobikos salė

 

KITI PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

 

Pareigos

Vardas, Pavardė

Kabineto numeris

 III a, III b, III c klasių

kuratorė

 INESA TAMULIONYTĖ-POŠKAUSKIENĖ

 311 kab. (priestato 3 aukštas)

 I a, I b, I c klasių

kuratorė

 VILMA VADAPALIENĖ

 313 kab. (priestato 3 aukštas)

Socialinė pedagogė

 ROMA STOČKĖ

 314 (priestato 3 aukšto gale)

Specialioji pedagogė

 INTA BULAITIENĖ 

 214 (priestato 2 aukšto gale)

Bibliotekininkė

 DANUTĖ KUČINSKIENĖ

 Biblioteka (3 aukštas, 34 kab.)

Kompiuterių sistemų inžinierius

 MINDAUGAS KĖBLIS

24 kab. (2 aukštas)

Bendrabučio auklėtoja

 RITA KARKLIENĖ

Gimnazijos bendrabutis, (L. Giros g. 4)

Bendrabučio auklėtojas

 VALDA BALČIŪNIENĖ

Gimnazijos bendrabutis, (L. Giros g. 4)