DARBO TARYBA

Darbo tarybos nariai:

Pirmininkė - Inga Ušinskaitė, prancūzų k. mokytoja metodininkė

Pavaduotoja - Rita Vinskūnaitė, matematikos mokytoja metodininkė

Sekretorė - Alma Petrulaitienė, matematikos vyresnioji mokytoja

Darbo tarybos reglamentas

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita