2023-2024 MOKSLO METŲ

PAGRINDINIO UGDYMO ANTROSIOS DALIES IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

 

Ugdymo planas