NEFORMALUS ŠVIETIMAS 2021 - 2022 m. m.

 

Eil.nr.

Mokytojas

Užsiėmimas

1.

 Vinskūnaitė Rita

  Pitagoriečiai

2.

 Audronė Geležinytė-Šniukienė    Merginų šokių grupė

3.

 Impolis Egidijus  Technologijų mėgėjai

4.

 Juknevičienė Romualda  Jaunieji žurnalistai

5.

 Klupšienė Vaiva Vokalinė-instrumentinė studija

6.

 Leimontienė Rima  Bendraamžiai

7.

 Makauskienė Daiva  Jaunieji biologai

8.

 Rimkus Rimvydas  Krepšinis

9.

 Skirmantas Vidutis  Jaunieji muziejininkai

  

Neformalaus švietimo tvarkaraštis