SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS

PRIĖMIMO TVARKA

 

Į gimnazijos suaugusiųjų mokymo klases mokytis kasdieniu ir neakivaizdiniu būdais priimami:

 • suaugę asmenys, siekiantys įsigyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pagrindinio ugdymo antrosios dalies ar vidurinio ugdymo programų);
 • turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko(ų) įsiskolinimus;
 • 16-17 metų dirbantys jaunuoliai;
 • nepilnametės, esančios nėštumo ar gimdymo atostogose;
 • nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;
 • turintys vidurinį išsilavinimą ir siekiantys mokytis pakartotinai pageidaujamų dalykų.

 

Asmenys, pateikę pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, septynmečio, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 m. išduotą pažymėjimą baigus devintą klasę, 1995-1999m. išduotą pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą baigus devintąją klasę, Mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį 7 ir 8 klasės baigimą iki 1985 metų imtinai, 9 klasės baigimą 1986-1999 metų laikotarpiu, priimami mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.

 

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas (pildomas vietoje);
 • Įgyto išsilavinimo dokumentas/ pažyma;
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, tapatybės kortelė, leidimas gyventi LR)
 • Asmenys, kurių pavardė nesutampa su pavarde nurodyta išsilavinimo dokumente, pateikia pavardės keitimo dokumento kopiją;
 • Nepilnamečiams – sveikatos pažymėjimas.