Puslapis 1 iš 75  > >>

2018-09-24

Keliavome…

Rugsėjo pradžioje dalyvauta jau XVI piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas – Šiluva“. Apie 400 dalyvių susirinko iš visos Lietuvos. Žygiui vadovavo jo iniciatorius Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Grupelę Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistų lydėjo tikybos mokytoja Laimutė Činčienė.

Iš pradžių keliauninkai susibūrė Kryžių kalne, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Po to visi pajudėjo į Šiluvos šventovę, esančią už 70 kilometrų. Nuvargusių žygio dalyvių dvasią kėlė vyskupo kalbos ir giedamos giesmės. Nuėjusius 20 kilometrų piligrimus prie Rėkyvos ežero pasitiko nuostabus saulėlydis. Dalyviai buvo pavaišinti sočia vakariene, pailsėjo ir vakare dalis jaunuolių išvyko namo. Kitą dieną ištvermingiausi nukeliavo daugiau kaip 30 kilometrų ir vakare apsistojo prie Gauštvinio ežero, kuris yra netoli Tytuvėnų.

Buvo smagu visiems pasišildyti laužo šviesoje, pasiklausyti bardo Arūno Raudonio atliekamų dainų. Sekmadienį pasiekta Šiluva, į kurią piligrimai įžengė džiaugsmingai giedodami. Dalyvauta šv. Mišiose, vėliau pasidžiaugta Šiaulių vyskupo įteiktas diplomais. Buvo įdomi ir kitokia patirtis. Kitais metais daugiau gimnazistų planuoja keliauti iki pat Šiluvos šventovės.

 

2018-09-12

Diktantas

100metis.web

2018-09-07

Vėl esame pasiruošę kurti, dalytis, stebėtis...

Rudens žiedų nušviestas rugsėjo 3-osios rytas kvietė visus susiburti drauge, kad pamatytume vienas kitą, įkvėptume dar vasaros gaiva alsuojančio oro ir ramūs leistumėmės į pažinimo kelionę. Mokslo ir žinių dienos šventė prasidėjo šv. Mišiomis Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Klebonas dekanas Remigijus Čekavičius kvietė mokinius pastebėti savo talentus, linkėjo būti šviesos vaikais, rinktis tik tai, kas tikra, brangu ir sava.

Po to visi skubėjo į mokyklą, prie kurios trečiokai plojimais pasitiko iškilmingai žengiančius abiturientus. Sporto salėje šurmuliavo gimnazijos bendruomenė, atvyko svečių, buvo miela klausytis antrokų Martos Jasiūnaitės ir Roko Zakarkos, renginio vedėjų, palinkėjimų ir suvokti, kad bendrystės jausmas visada ieško širdžių, rankų, minčių... Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktorius Kęstutis Razumas visus pasveikino mokslo metų pradžios proga, dėkojo mokiniams už aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje, pasidžiaugė, kad gimnazistų būrys šiemet gausesnis. Prasmingų bei sėkmingų mokslo metų linkėjo Pakruojo rajono savivaldybės Turto ir ūkio skyriaus vedėja Daiva Buzienė ir Finansų skyriaus vedėja Ingrida Kosteckienė. Už gerus egzaminų rezultatus bendruomenei dėkinga Pakruojo rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Plungienė. Pakruojo seniūnas Saulius Margis džiaugėsi aktyviu ir veikliu jaunimu, linkėjo kantrybės pedagogams. Kalbėjo gimnazijos mokinių seimo pirmininkė Kamilė Augėnaitė, kuri vylėsi, kad pažinimo kelionėje visus lydės smalsumas, noras tobulėti, darbštumas. Pirmokų auklėtojų vardu sugrįžusius sveikino ir atvykusius drąsino prancūzų kalbos mokytoja Inga Ušinskaitė. Šventę papuošė trečioko Karolio Sudario saksofonu atliekamos melodijos, pirmokės gimnazistės Gabijos Tarasevičiūtės pirštukai vikriai bėgiojo akordeono klavišais. Trečiokė Austėja Dumbrytė visus nudžiugino daina. Viltingai skambėjo abiturientės Austėjos Miknevičiūtės žodis, į dangų kilo abiturientų balionai, simbolizuojantys svajones, dar iki pavasario liekančias čia, gimnazijoje. Baigėsi šventė sporto salėje ir renginio vedėjai pakvietė gimnazistus su auklėtojomis pratęsti pokalbio į klases.

Šventės akimirkos>>

2018-08-27

Mokslo metų pradžios šventė

100metis.web

2018-07-20

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 70 laidos abiturientų išleistuvės

2018-07-02

70 laidos paskutinis skambutis

2018-06-12

Pamoka netradicinėje erdvėje

Birželio 6 dieną IIa klasės gimnazistai kartu su auklėtoja Danute Stočkūniene bei fizikos mokytoja Vida Imanavičiūte vyko į Molėtų astronomijos observatoriją. Mokiniai susipažino su astronomijos istorija, dangaus objektų įvairove. Be to, išklausė paskaitą apie Visatos kūnų vystymąsi bei sužinojo, kaip ir kada gali išnykti mūsų Visata. Vėliau visi leidosi į požeminę muziejaus galeriją, ten aplankė penkias sales, kuriose jiems buvo pasakojama apie žmonijos ryšį su kosminiu pasauliu. Po to mokiniai, pakilę į 32 metrų aukštį, pateko į apžvalgos aikštelę, iš kurios atsiveria įspūdingas vaizdas: 6 ežerai bei Labanoro girios panorama. Gimnazistai džiaugiasi, kad apie Visatą išgirdo įdomių pasakojimų, kurių neperskaitys vadovėliuose.

Puslapis 1 iš 75  > >>