GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA / SKAITYKLA

 

                       

Darbo laikas

Naudojimosi biblioteka / skaitykla taisyklės

APIE BIBLIOTEKĄ

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos biblioteka skirta visiems.

  • Tai patraukli, saugi ir ugdymui(si) palanki aplinka.
  • Joje kiekvienas randa tai, ko reikia: reikalingą leidinį, informaciją, vietą mokymuisi.
  • Čia galima puikiai praleisti laiką, pailsėti ir pabendrauti.

Bibliotekos tikslas – tenkinti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, remti ugdymo procesą, bibliotekos veiklą sieti su gimnazijos tikslais ir uždaviniais.

Bibliotekos fonde - 9500 egzempliorių leidinių: tai lietuvių ir įvairių tautų grožinė literatūra, mokslo populiarioji literatūra, metodinė, informacinė literatūra ir periodiniai leidiniai.

Vadovėlių fonde - 10534 vadovėliai ir juos papildanti literatūra.

Biblioteką sudaro abonemento skyrius ir skaitykla. Įrengtos mokymo(si), skaitymo, darbo kompiuteriu ir poilsio erdvės.

Abonementas

  • Čia galima gauti dokumentus naudotis namuose arba bibliotekoje.
  • Galima gauti konsultaciją ieškant reikalingos medžiagos.

Skaitykla

  • Erdvė skirta mokymui(si), savišvietai ir turiningam poilsiui.
  • Lankytojų patogumui yra 1 kompiuteris, vaizdo aparatūra, multimedija, televizorius.
  • Skaitykloje sudarytos sąlygos mokiniams laisvų pamokų metu, per pertraukas bei po pamokų ruošti namų darbus, naudotis informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais, rengti projektinius darbus, pailsėti ir pabendrauti.

Gimnazijos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas, organizuoja veiklas, skatinančias skaitymą, savišvietą, kultūrinį ir socialinį sąmoningumą, ugdant bendrąsias kompetencijas. Čia rengiamos naujų knygų parodos, ekspozicijos garsių žmonių jubiliejams, įžymioms datoms paminėti, organizuojamos knygų dovanojimo bibliotekai akcijos, rengiamos mokinių kūrybinių darbų parodos, vedamos netradicinės pamokos.