Gimnazijos korupcijos prevencijos programos 2020-2025 metų įgyvendinimo priemonių planas

Atmintinė pranešimui dėl informacijos apie korupcijos apraiškas

Tolerancijos korupcijai indeksas