2023-2024 m. m. perspektyvinis valgiaraštis

 Energetinės vertės skaičiavimas

 Informacija dėl nemokamo maitinimo ir priemonių

 Įsakymas „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo“ pakeitimo

 Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas