Puslapis 1 iš 136  > >>

2022-01-14

Paminėjome Laisvės gynėjų dieną

Sausio 13-osios rytą gimnazijos langus nušvietė žvakelių liepsnos. Pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, prisijungėme prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyvos – pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Be to, pirmosios pamokos pradžioje prisiminėme Sausio 13-osios įvykius, jų svarbą tėvynei, pakalbėjome apie žmonių drąsą, ryžtą ir nepasidavimą.

16.45 val. susibūrėme Nepriklausomybės skverelyje, kur drauge su kitais Pakruojo ir jo krašto gyventojais suformavome improvizuotą „Neužmirštuolių pievą“. 17.00 val. dalyvavome šv. Mišiose Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, po jų vyko Laisvės gynėjų dienai skirta atminimo valandėlė „Už laisvę, Tėvynę ir tave“, kurią organizavo Pakruojo kultūros centras. Džiaugiamės pilietiška gimnazijos bendruomene.

2022-01-07

Susitikimas su studentais

Kaip pasitikrinti savo svajonių apie būsimą profesiją realumą? Labai pravartu išgirsti mums puikiai pažįstamų žmonių įspūdžius.

Medicina ir chemija – dvi populiarios specialybės, apie kurias galvoja mokiniai, pasirinkę mokytis chemiją A lygiu. Kuo studijos universitete skiriasi nuo pamokų mokykloje, kaip ruoštis ateičiai, ką studentai veikia laisvalaikiu?.. Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus gimnazistai ir tikėjosi sulaukti iš buvusių mūsų gimnazijos mokinių Mariaus Dzvinkos, jau trečiakursio, studijuojančio VU chemiją, ir pirmakursio Kornelijaus Armono, pasukusio į medicinos mokslus LSMU. Džiugino nuoširdus bendravimas.

Chemijos mokytoja Vita Gudonienė

2022-01-06

Įtraukusis ugdymas – veikimas drauge, kad vaikas patirtų sėkmę

2022 m. sausio 5 d. gimnazijos mokytojai, susirinkę aktų salėje, dalyvavo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos specialiosios pedagogės, logopedės metodininkės Astos Kairienės ir Šiaulių Dainų progimnazijos specialiosios pedagogės ekspertės, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dr. Laimos Tomėnienės seminare „Įtraukiojo ugdymo veiksnių paieška siekiant gerinti ypatingų vaikų ugdymo kokybę“. Viešnios domėjosi, kaip pedagogai supranta įtraukųjį ugdymą, aptarė įtraukties sąvoką. Be to, lektorės pateikė teorinių ir praktinių pavyzdžių, kaip pagalbos specialistai kartu su mokytojais gali organizuoti ypatingų vaikų ugdymo(si) procesą, kad mokinys patirtų sėkmę. Viešnios pasidalijo įžvalgomis, kaip galima skirtingais būdais mokiniams pateikti informaciją, akcentavo, kad ypač tam tinka mąstymo žemėlapiai, parodė įvairių jų pavyzdžių. Beje, buvo įdomu išgirsti apie universalų dizainą švietime. Ne vieną kartą akcentuota, kad ugdant skirtingų gebėjimų mokinius labai svarbu gerai juos pažinti. Gimnazijos direktorė Asta Valuntienė nuoširdžiai padėkojo lektorėms už patirties sklaidą.

2022-01-05

Apskritojo stalo diskusijoje kalbėta apie bendradarbiavimo formas ir galimybes

Gruodžio pabaigoje gimnazijoje įvyko apskritojo stalo diskusija „Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra“. Į susitikimą buvo pakviesti gimnazistai, mokinių tėvai ir globėjai, pedagogai, gimnazijos administracija. Nors buvo vėlyvas metas, susirinkusieji turėjo daug ką aptarti. Gyvas pokalbis džiugino nuomonių ir idėjų gausa.

Gimnazistai teigė, kad mokytojai pirmiausia turi kalbėtis su pačiu gimnazistu, o tik kritiniu atveju kreiptis į tėvus. Pedagogai turi mokėti rasti ryšį tiek su mokiniu, kuris patiria elgesio ar mokymosi sunkumų, tiek su jo tėvais. Pokalbį su jaunu žmogumi galima pradėti nuo gerų dalykų, pasak mokinių, tai duoda gerų rezultatų. Anot gimnazistų, reikėtų stiprinti mokytojų ir mokinių ryšį, nes ypač po nuotolinio mokymo jaučiamas susvetimėjimas. Ir mokiniams, ir mokytojams dera pagarbiai bendrauti tarpusavyje. Pedagogas, o ypač klasės auklėtojas, turi pastebėti tuos mokinius, kuriems iškyla įvairių problemų, ir padėti jas spręsti. Kartais mokiniai pirma pamilsta mokytoją, o tada dalyką. Labai svarbus paprastas, žmogiškas santykis, verta stiprinti jį. Anot gimnazistų, mokytojas turi būti draugas, bet iki tam tikros ribos.

Mokytojai ir administracija pabrėžė, jog itin pasigenda tėvų aktyvumo ir įsitraukimo ne tik į problemų sprendimą, tačiau ir į įvairias malonias gimnazijos veiklas, pavyzdžiui, renginius. Tėvų atstovai akcentavo, kad jaučiamos itin skaudžios pandemijos pasekmės, norėtųsi daugiau susitikimų gimnazijoje ir gyvo bendravimo. Svarbu ir namie, kad tėveliai domėtųsi, kartu spręstų problemas, dalytųsi naujienomis. Akcentuotas glaudus ryšys ir bendradarbiavimas.

Po diskusijos visi maloniai pratęsė neformalius pokalbius jau mažesnėse grupelėse, gurkšnodami arbatą. Ačiū visiems, kas atsiliepė į kvietimą ir atvyko į diskusiją. Svarbu būti išgirstiems. Galima ieškoti įvairių sprendimo būdų. Artina daug dalykų, pavyzdžiui, šventės – ruošimasis joms, veikimas drauge... Gal skirtingai formuluojame savo norus, bet galiausiai visi jie apie tą patį – apie prasmę, apie viltį, apie ramybę, apie santarvę, apie BUVIMĄ KARTU.

2021-12-23

Sveikiname!

2021-12-20

Dovanoti džiaugsmą kitiems...

Gruodžio 17 d. vyko tradicinė šventė „Jaunosios žvaigždutės 2021“. Įvertinti talentingiausi Pakruojo rajono jauni žmonės. Didžiuojamės būreliu „Atžalyno“ gimnazijos nominantų.

Kviečiame su veikliais gimnazistais susipažinti išsamiau ir sužinoti apie jų pasiekimus.

EVELINA PASLAVIČIŪTĖ, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 1 kryptingo ugdymo fortepijono klasės mokinė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos I c klasės mokinė, nominacijos „Metų muzikantė“ nugalėtoja, apdovanota už aukštus pasiekimus dalyvaujant rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose fortepijoninės ir vokalinės muzikos konkursuose, aktyvų dalyvavimą festivaliuose ir renginiuose bei Pakruojo vardo garsinimą.

GRETA GUDAITĖ, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 1 kryptingo ugdymo fortepijono klasės mokinė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos I b klasės mokinė, nominacijos „Metų muzikantė“ nugalėtoja, pagerbta už aukštus pasiekimus dalyvaujant rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose fortepijoninės ir vokalinės muzikos konkursuose, aktyvų dalyvavimą festivaliuose ir renginiuose bei Pakruojo vardo garsinimą.

VINCENTAS LEKAS, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos II c klasės mokinys, nominacijos „Metų gimnazistas“ nugalėtojas, apdovanotas už labai gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose, kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą mokyklos akademiniame ir visuomeniniame gyvenime.

VAIDA SPUDAITĖ, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos II c klasės mokinė, nominacijos „Metų atsakomybė“ nugalėtoja, pagerbta už aukštus karatė sporto pasiekimus, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose, nacionaliniuose ir rajoniniuose renginiuose, atsakomybę ir ryžtą siekiant užsibrėžtų tikslų bei organizuojant renginius.

KAROLINA ŽALYTĖ, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos III a klasės mokinė, nominacijos „Metų pareiga“ nugalėtoja, apdovanota už pilietiškumą ir savanorystę, saugios aplinkos rajone kūrimą, atsakingumą ir iniciatyvumą organizuojant prevencines, jaunimo socialinę atskirtį mažinančias veiklas.

JORIS VAICEKAUSKAS, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos IV a klasės mokinys, nominacijos „Metų technologas“ nugalėtojas, pagerbtas už kūrybinius ir originalius darbus, technišką įvairių konstrukcinių medžiagų apdirbimą bei aukštus pasiekimus rajoninėse ir respublikinėse technologijų olimpiadose.

VILTĖ SAKALAUSKAITĖ, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos IV b klasės mokinė, nominacijos „Metų motyvacija“ nugalėtoja, pastebėta ir apdovanota už aktyvų įsitraukimą į visuomeninę ir savanorišką veiklą, lyderystę, iniciatyvumą ir kūrybiškumą organizuojant jaunimui patrauklias veiklas, gebėjimą suburti ir motyvuoti komandą.

BEATRIČĖ ZUJEVAITĖ, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos IV c klasės mokinė, nominacijos „Metų savanorė“ nugalėtoja, apdovanota už aktyvią savanorišką ir visuomenei naudingą veiklą, iniciatyvumą ir atsakomybę bei pagalbą kitam.

Apdovanojimų renginį vedė gimnazistai Ema Juodinytė ir Pijus Drupas. Šventė vyko Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos salėje, skambėjo talentingų mokinių atliekami kūriniai. Ne veltui šis gražus renginys vyksta baigiantis metams, kada švenčių sandūra kviečia sustoti, atsiverti, vėl iš naujo rinktis paprastumą ir tylą.

Mielieji mūsų nominantai, dovanokite kitiems gerumą, viltį ir paguodą, nepraraskite gebėjimo suprasti širdimi, žvilgsniu... Mums smagu, kad turime JUS.

Gimnazijos jaunieji žurnalistai

Už galimybę pasidžiaugti renginio akimirkomis nuoširdžiai dėkojame žurnalistei Nijolei Padorienei.

2021-12-17

Žurnalas „Reitingai“ pristato arba turime kuo didžiuotis!

Naujausiame žurnale „Reitingai“ atsižvelgiant į valstybinių brandos egzaminų rezultatus paskelbti geriausiai išmokančių šalies ugdymo įstaigų 50-ukai. Džiaugiamės, kad esame įvertinti ir mes.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija yra šešta tarp visų šalies gimnazijų, kurios geriausiai išmoko chemijos. Dar vienas puikus rezultatas – užimame 34 vietą geriausiai lietuvių k. išmokančių gimnazijų sąraše. Taip pat žurnale pristatomas ir olimpiadininkų šimtukas – dalijamės 63-86 vietomis.

Be to, išvardyta 260 mokytojų šviesulių, sugebančių kiekvienam mokiniui suteikti didžiausią pridėtinę vertę. Tarp jų ir mūsų gimtosios kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Gražina Spudienė. Mieloji mokytoja Gražina, gimnazijos laikraštuke, skirtame gimnazijos jubiliejui, rašėte: „Vytautas Mačernis pasakytų: mokytojo dienos degančios!“ Tad nuoširdžiai ir linkime švęsti gyvenimą - degti, liepsnoti ir niekad neblėsti. AČIŪ, kad esate.

Smagu visai bendruomenei, kad esame pastebėti!

Puslapis 1 iš 136  > >>