Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas

2016-2018 metai

“Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science“

„Efektyvūs metodai mokymosi procesui stiprinti dėstant gamtamokslinius dalykus“

♦ Apie projektą

♦ Tyrimas apie gamtamokslinių dalykų dėstymą, mokinių motyvaciją

♦ Projekto koordinavimo darbo grupė

2017-10-09

Viešėdamos Portugalijoje susitarėme dėl tolimesnės veiklos

Prasideda antrieji tarpmokyklinės strateginės partnerystės “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science“ („Efektyvūs metodai mokymosi procesui stiprinti dėstant gamtamokslinius dalykus“) įgyvendinimo gimnazijoje metai. Pagal projekto veiklų tvarkaraštį, rugsėjo 25-26 dienomis mūsų partnerė Daniel Sampaio vidurinė mokykla (Sobreda, Portugalija) organizavo tarptautinį susitikimą, skirtą tolimesnėms projekto veikloms aptarti. Jame dalyvavo atstovai iš projekte dalyvaujančių Latvijos, Turkijos, Italijos mokyklų. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai atstovavo Rasa Augustinaitienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, ir Rima Leimontienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja, projekto koordinatorė.

Pasitarime apžvelgti kiekvienoje mokykloje pirmaisiais veiklos metais organizuoti projektinės grupės susitikimai, programos vykdymą pagrindžiančios pamokos, įtaka projekte dalyvaujantiems mokytojams ir mokiniams. Be to, aptartos trumpalaikių vizitų Lietuvoje ir Turkijoje datos bei numatomos veiklos. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje svečiai iš užsienio lankysis lapkričio 20-24 dienomis. Mokytojai gilins žinias apie metodus ir informacines technologijas, skirtas mokymosi procesui stiprinti mokant matematikos. Mokiniams bus organizuojamos biologijos mokymosi veiklos, jas įgyvendinti padės mobilios laboratorijos.

Taip pat pabrėžta, kad kiekvienas vizitas į užsienio šalį padeda pažinti ir kitą kultūrą. Svetingi portugalai pakvietė į ekskursiją po Lisaboną, stengėsi, kad pajustume šalies išskirtinumą, daug dėmesio skyrė kulinariniam paveldui. Mainais susitikimo dalyviai organizavo vakarienę, per kurią vaišintasi lietuviškais, turkiškais, latviškais ir itališkais saldumynais bei užkandžiais.

Taigi svečiuodamosi Portugalijoje betarpiškai bei efektyviai susitarėme ir dėl projekto internetinio puslapio tobulinimo, tolimesnio biologijos, matematikos bei fizikos pamokų planų įgyvendinimo, pasiruošimo susitikimui Lietuvoje, sklaidos apie projektą regiono ir šalies mastu stiprinimo.

Projekto koordinatorė, gimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja Rima Leimontienė