Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas

2017-2019 metai

“Creative teachers and students“

 „Kūrybiški mokytojai ir mokiniai“

 

erasmusve

Ingos_logo

Šio projekto tikslas yra atskleisti mokytojų kūrybiškumą, tobulinti naudojimosi šiuolaikinėmis technologijomis įgūdžius ir parodyti, kokį svarbų vaidmenį pedagogai atlieka mokinių gyvenime.

Mokykloje mokytojas prisiima aktyvaus bendruomenės nario – lyderio – vaidmenį, be to, jis veikia ir tarptautiniu, valstybiniu ar regioniniu lygmeniu, dalijasi savo žiniomis ir patirtimi. Į projektą norima įtraukti kuo daugiau gimnazijoje dirbančių mokytojų, mokinių ir jų tėvelių.

Akcentuojama, kad mokykloje turėtų mokytis ir dirbti laisvi bei aktyvūs žmonės, pagarbiai besielgiantys su kitais, atvirai ir nuoširdžiai bendraujantys, suvokiantys save kaip daugiakultūrės visuomenės dalį, siekiantys asmenybės tobulėjimo. Dalyvavimas tarptautiniame projekte paskatins ieškoti būdų, kaip geriau vieniems kitus suprasti, pažinti, leis dalytis patirtimi apie kūrybiškus darbo ir mokymosi metodus.

Susitikimas ir bendravimas su užsienio šalių mokiniais bei mokytojais pagerins anglų kalbos įgūdžius, skatins domėtis naujais užsienio kalbų mokymosi būdais.

Gimnazijoje yra sukurta projekto įgyvendinimo grupė, kuri, dalyvaudama veiklose, stengsis kuo kokybiškiau siekti numatyto tikslo.

Bus organizuojama 10 susitikimų: kiekvienoje partnerių mokykloje lankysimės po du kartus. Vienas vizitas toje pačioje mokykloje, kur bus atliekamos veiklos, numatytos projekte, planuojamas tik mokytojams, kitas vizitas – mokiniams. Mūsų gimnazijoje svečiai iš užsienio mokyklų lankysis 2019 m. pavasarį. Projekte dalyvauja:

  1. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, Lietuva
  2. Liceo Classico Bernardino Telesio, Italija
  3. Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Turkija
  4. Isparta Anadolu Lisesi, Turkija
  5. GEL KAVALAS, Graikija

Visą informaciją apie projekte vykstančias veiklas, partnerinių šalių mokinių ir mokytojų susitikimus galima rasti čia:  Projekto grupės internetinis puslapis

Projekto koordinavimo darbo grupė

2018-05-02

Antrasis partnerinių mokyklų mokinių susitikimas Cosenzoje

Balandžio 16-20 dienomis projekto gimnazijoje koordinatorė Inga Jankauskienė ir antrokai gimnazistai – Erina Matickaitė, Kamilė Jozėnaitė, Povilas Rukas ir Deividas Kacilevičius – vyko į Italiją, kur Cosenzos mieste Liceo Classico B. Telesio mokykloje buvo organizuotas antrasis visų partnerinių šalių mokyklų mokinių susitikimas.

Su svečiais iš įvairių šalių aptarta sveika gyvensena, nagrinėtas jaunų žmonių užimtumas, Europos pilietiškumas, verslumas ir kitos aktualios temos. Taikant neformaliojo ugdymo metodus, mokytasi vieniems iš kitų, diskutuota apie kultūrų panašumus ir skirtumus. Mūsų gimnazistai stebėjo užsienio kalbų, filosofijos, dailės, istorijos pamokas, dalyvavo mokyklos renginyje, kurio programa rūpinosi abiturientai. Italų mokiniai suorganizavo ekskursiją po Cosenzos senamiestį, papasakojo apie savo ugdymo įstaigos pavadinimo kilmę, be to, lankėmės miesto teatre, kur vyksta žymių Italijos žmonių pasirodymai, iškilmingos mokyklos šventės, teatro pamokos.

Buvo labai įdomu susipažinti su skirtingų valstybių kultūromis. Dirbdami grupelėse mokėmės naudotis „Kahoot“ programėle, pagyvinančia visas užduotis, taip pat įdiegę programėlę „Action bound“ galėjome susipažinti su miestu, kuriame gyvenome. Smagu, jog Cosenzoje buvo galima rasti tiek daug lankytinų objektų ir čia dirbančių žmonių, galinčių papasakoti įdomių gyvenimo istorijų. Norint atlikti užduotis, reikėjo naudotis vaizdo, garso ir kitomis priemonėmis.

Vieną dieną vykome į Kalabrijos Technologijų universitetą, kur klausėmės paskaitos apie kūrybiškas dirbtuves „Talentų sodas“, plačiau sužinojome, kaip kūrybiškai mąstantys jaunuoliai gali kurti ir dirbti laisvu nuo paskaitų laiku, bendravome su studentais, darbuotojai pristatė universiteto studijų programas, papasakojo apie galimybes čia studijuoti, pakvietė apsilankyti Fototechnikos muziejuje. Čia išvydome, kokiais aparatais buvo fotografuojama ir filmuojama anksčiau, grožėjomės nuotraukose įamžintais pietų Italijos vaizdais.

Visi partnerinių mokyklų nariai buvo pakviesti vykti į Sila kalnus ir autentišką parką, būdingą tik Kalabrijos regionui. Pamatėme įspūdingų šimtamečių pušų ir laisvėje lakstančių vilkų. Lankėmės ir Materos mieste – Europos kultūros centre, esančiame Italijos Bazilikatos regione, ten gėrėjomės požeminėmis bažnyčiomis ir namais, kurie yra įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Labai patiko šeimų, kuriose mokiniai gyveno, nuoširdumas, noras bendrauti, pastangos papasakoti apie savo šalį kuo plačiau, sudominti kultūra ir tradiciniais patiekalais, kuriuos gamindavo specialiai atvykusiems svečiams. Kitas mokinių susitikimas bus organizuojamas jau kitais mokslo metais Graikijoje Kavalos miesto mokykloje.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė

2018-03-20

Pirmasis partnerinių mokyklų mokinių susitikimas Ispartoje

Kovo 5-10 dienomis projekto gimnazijoje koordinatorė Inga Jankauskienė ir antrokai gimnazistai – Gabrielė Židonytė, Gabija Jareckaitė, Linas Katilius ir Martynas Katinas – vyko į Turkiją, kur Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi mokykloje buvo organizuotas pirmasis visų partnerinių šalių mokyklų mokinių susitikimas.

Svečiams vyko paskaitos, diskusijos ir grupiniai užsiėmimai, kur buvo analizuojamas mokinių ir mokytojų kūrybiškumo taikymas mokymo(si) procese. Mokiniai, pasiskirstę į komandas, rašė rašinius, žiūrėjo filmus ir juos aptarė, diskutavo, kaip inovatyvumas kelia mokinių motyvaciją mokytis, apibendrino lektorių mintis šia tema. Taip pat mūsų gimnazistai lankėsi biologijos, informacinių technologijų, religijos ir anglų kalbos pamokose, kurios yra trumpesnės (40 min.), vienoje klasėje sėdi labai daug mokinių, be to, daug diskutuojama kartu su mokytojais, ugdymo procesas mokykloje baigiasi 14 val.

Gimnazistai džiaugėsi mokytojų ir mokinių svetingumu: visi norėjo mūsiškius pakalbinti, pasikviesti į pamoką, drauge leisti laisvalaikį, daug klausinėjo apie Lietuvos mokyklas ir mokymosi procesą, gyrė už geras anglų kalbos žinias.

Visiems partnerinių mokyklų nariams buvo organizuota ekskursija prie kalnų apsuptyje esančio Ergirdir ežero, aplankytas ir Antalijos miesto senamiestis. Dalyvaudami išvykose, mokiniai ėmė interviu iš gatvėje sutiktų žmonių, klausinėjo, ką jie mano apie kūrybišką jauną asmenį, kokias savybes jis turi ugdytis. Vėliau visi kartu kūrė straipsnį, kuris bus paskelbtas šio tarptautinio projekto elektroniniame žurnale.

Buvo smagu viešėti Turkijoje, laikas prabėgo labai greitai, nes mokiniai labai susidraugavo tarpusavyje, visus laisvus vakarus jie leido drauge, žaidė krepšinį, boulingą. Mūsų gimnazistui Linui draugai turkai parūpino gitarą, o tada visi dainavo žinomas dainas anglų kalba ir džiugino kavinės, kurioje jie buvo susibūrę, lankytojus.

Susitikimas paliko didžiulį įspūdį visiems projekte dalyvaujantiems mokiniams: jauni žmonės susipažino su Turkijos kultūra, istorija, žavėjosi svečios šalies žmonių darbštumu ir nuoširdumu, tobulino anglų kalbos žinias. Mokytojai aptarė tolesnes veiklas, numatytas projekte, pasidalijo atliktų darbų rezultatais. Antrasis mokinių mokymo(si) susitikimas bus organizuotas Italijos Cosenzos miesto Liceo Classico B. Telesio mokykloje.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė

 

2018-02-22

Antrasis partnerių susitikimas Italijoje

Vasario 5-10 dienomis Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė, Jurgita Venislovienė, anglų kalbos mokytoja, koordinatorės pavaduotoja, ir informacinių technologijų mokytoja Irma Balčiūnienė dalyvavo antrajame mokytojų susitikime, kuris vyko Italijoje, Cosenzos mieste.

Partnerinių mokyklų pedagogai lankėsi Cosenzos miesto Liceo Classico B. Telesio mokykloje, stebėjo keletą pamokų, kalbėjosi su mokiniais ir mokytojais, atsakė į jų klausimus spaudos konferencijoje. Taip pat pedagogai vyko ir į Cosenzos miesto savivaldybę, susitiko su švietimo centro vadove, klausėsi pasakojimo apie skirtingas mokyklas šiame mieste, pedagogų darbo ypatumus.

Dalyvaudami įvairiose veiklose mokytojai diskutavo apie anglų kalbos mokymo metodus įvairių šalių mokyklose, analizavo iškylančias problemas ugdymo procese, ieškojo panašumų, aptarė skirtumus. Mūsų pedagogai pristatė Lietuvoje ir gimnazijoje taikomus anglų kalbos mokymo metodus, pamokos struktūrą, egzaminų tvarką. Iki šio susitikimo mokiniai, dalyvaujantys šiame projekte, kūrė duotiems pasakojimams pabaigas, apie tai diskutavo grupėse ir atsakymus pateikė skaidrėse. Visi pasidžiaugė kūrybiškai atliktomis užduotimis. Projekto koordinatorė Inga Jankauskienė įvardijo, kokia yra mokinių mėgstamiausia pamoka ir kokie dalykai jaunimui atrodo svarbūs jų tolimesnėje ateityje, pateikė siūlymų, ką daryti, kad mokymo procesas taptų patrauklesnis. Be to, buvo diskutuojama ir apie popamokinę veiklą, jaunų žmonių užimtumą. Vėliau aptartos kitos veiklos, numatytos projekte, susitarta dėl užduočių atlikimo iki kito susitikimo, kuris jau vyks kartu su mokiniais.

Vizitą Italijoje paįvairino suorganizuota išvyka į Bagnaros ir Scillos miestus Kalabrijos regione.

 

2018-01-03

Partnerių susitikimas Turkijoje

Lapkričio 13-17 dienomis Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė, Jurgita Venislovienė, anglų kalbos mokytoja, projekto gimnazijoje koordinatorės pavaduotoja, ir choreografijos mokytoja Audronė Geležinytė dalyvavo pirmajame mokytojų susitikime Turkijoje. Viena iš Erasmus+ tarpmokyklinės partnerystės projekto veiklų – tarptautiniai darbuotojų grupių vizitai (TPM), kurie skirti mokymui(si) partnerinių šalių mokyklose.

Susirinkę pedagogai nuodugniai pristatė ir susidomėję analizavo skirtingų mokyklų vidurinio ugdymo programas: diskutavo apie jų įgyvendinimą, ieškojo panašumų ir skirtumų, dalijosi patirtimi apie iškylančius sunkumus.

Mokytojai, atvykę į susitikimą, atsivežė savo mokinių sukurtus šio projekto logotipus, išrinkome patraukliausią. Be to, pedagogai buvo paruošę pristatymus apie atliktą tyrimą savo mokyklose. Apibendrinome mokinių atsakymus apie naujovių taikymą ir kūrybiškumą pamokose, atliekant namų užduotis, taip pat pristatėme mokyklos bendruomenės požiūrį. Vėliau lyginome tyrimo rezultatus, aptarėme sąlyčio taškus ir skirtumus.

Pedagogams buvo suorganizuotas susitikimas su Ispartos miesto Švietimo centro direktoriumi, kuris papasakojo apie mokymo įstaigas šiame mieste, kalbėjo ir apie pokyčius švietimo sistemoje, su kokiomis problemomis susiduriama ir kaip jos sprendžiamos.

Svečiuodamiesi Turkijos mieste šiek tiek pažinome ir kitos šalies kultūrą: apsilankėme Kilimų muziejuje, kur išvydome rankų darbo kilimų, nuaustų prieš kelis šimtus metų, galėjome juos palyginti su šių dienų gaminiais. Be to, vykome į Antalijos miestą, ten apžiūrėjome krioklių parką, pasivaikščiojome siauromis senamiesčio gatvelėmis. Kadangi skirtingų miestų mokyklos Turkijoje labai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, tai vieną dieną visa projekto mokytojų delegacija buvo pakviesta į modernią mokyklą Denizli mieste. Ši ugdymo įstaiga pastatyta vos prieš kelerius metus, ją įrengė vienas šio miesto verslininkas, kuris vėliau padovanojo mokyklą Denizli miesto bendruomenei. Tą pačią dieną aplankėme Pamukalę, nuostabaus grožio gamtos stebuklą, besiskiriančių druskų šlaitų ir žydryne viliojančių baseinėlių vietą.

Taigi per pirmąjį vizitą aptarėme būsimas veiklas ir darbus, juos turėsime atlikti iki kito susitikimo, kuris įvyks 2018 m. vasario mėnesį.

Inga Jankauskienė, gimnazijos psichologė, projekto mokykloje koordinatorė