Mokyklų mainų partnerystės projektas
2018-2020 metai

Erasmus+ School Exchange  Partnership Project (KA2) 

"Strengthening an Interdisciplinary Approach for an Effective Science Teaching and Learning"

„Tarpdalykinių ryšių stiprinimas efektyviam gamtos mokslų mokymui ir mokymuisi“

erasmusve

Apie projektą:

Dalyvauja 4 šalys - Vengrija, Turkija, Lietuva ir Portugalija.

Projekto trukmė - 2 metai (nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.).

Apima šiuos dalykus - matematika, fizika, biologija, chemija ir anglų kalbą.

Dalyviai – minėtų dalykų mokytojai ir mokiniai (15-18 metų).

Numatomi rezultatai – internetinis puslapis, leidinys, video medžiaga.

2019-01-09

Tarptautinės mokymosi veiklos

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje 2018 m. lapkričio 26-30 dienomis organizuotos tarptautinės mokymo / si veiklos. Sulaukta 12 matematikos, biologijos, fizikos ir chemijos pedagogų iš Vengrijos, Turkijos ir Portugalijos. Visi jie iš mokyklų, kurios bendradarbiauja įgyvendindamos Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerystės projektą “Strengthening an Interdisciplinary Approach for an Effective Science Teaching and Learning“ („Tarpdalykinių ryšių stiprinimas efektyviam gamtos mokslų mokymui ir mokymuisi“).

Susitikimas prasidėjo vizitu į Švietimo ir mokslo ministeriją. Bendrauta su viceministru Gražvydu Kazakevičiumi, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Audrone Šuminiene, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkėmis Egle Vaivadiene, Ona Vaščenkiene ir Aušra Gutauskaite. Svečiams išsamiai pristatytas šiuo metu respublikoje įgyvendinamas projektas „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5-8 klasėms“, diskutuota apie praktinių veiklų stiprinimą mokant gamtamokslinių dalykų.

Gimnazijoje buvo aptariamos ir lyginamos skirtingų šalių matematikos, fizikos, biologijos ir chemijos mokymo programos 15-18 metų mokiniams, surandamos bendros temos ir generuojamos idėjos, skirtos trumpalaikėms tarpdalykinėms veikloms įgyvendinti, kai jungiamos 2 disciplinos, pavyzdžiui, matematika ir fizika, chemija ir biologija, kuriami pamokų planai ir aptariama įgyvendinimo metodologija bei įkomponavimas į kiekvienos mokyklos ugdymo procesą.

Svečiai turėjo galimybę stebėti ir aptarti integruotas gamtos mokslų ir matematikos pamokas, kurias organizavo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokytojai. Organizuotos šios veiklos: matematikos-biologijos pamoka „Osmoso reiškinio tyrimas“ (mokytojos Rita Vinskūnaitė ir Daiva Makauskienė, III gimnazijos klasės mokiniai), matematikos-fizikos pamoka „Mechaninių bangų rūšys“ (mokytojos Alma Petrulaitienė ir Rasa Bertulienė, IV gimnazijos klasės A kurso mokiniai) bei matematikos-chemijos užsiėmimas „Vandens druskingumo tyrimas“ (mokytojos Aušra Vasilevičiūtė ir Danutė Stočkūnienė). Mokytoja Vita Gudonienė skaitė pranešimą „Chemijos mokymo metodai. Mano patirtis“. Visi stebėjo Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentų atliekamus bandymus.

Aptartas tolimesnių veiklų tvarkaraštis: kitas susitikimas vyks Budapešte 2019 m. kovo mėnesį, mokytojai kurs integruotų pamokų planus ir dalinsis su kolegomis iš kitų šalių, vėliau įgyvendins bent po vieną portugalų, turkų ir vengrų pasiūlytą pamoką.

Organizuota kultūrinė-pažintinė programa. Svečiai pakviesti į gimnazijos mokinių koncertą, sveikinimo žodį tarė meras Saulius Gegieckas ir kiti rajono savivaldybės atstovai. Projekto dalyviams organizuota ekskursija po Vilniaus senamiestį, lankytasi „Telia Vilniaus istorijos Nemuziejuje“ – virtualiame muziejuje, kuriame daugiasluoksne kompiuterine grafika, lazeriais ir projekcijomis atkuriama 700 metų sostinės istorijos. Dalyvauta ir edukacinėje išvykoje į Lietuvos jūrų muziejų, esantį Klaipėdoje, vykta į Panevėžį, į meninio stiklo studiją „Glasremis“, aplankytas festivalis „Didieji Kinijos žibintai“ Pakruojyje dvaro teritorijoje.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Rima Leimontienė

2018-12-03

Projekto dalyvių veiklų įvairovė

Į gimnaziją atvykę matematikos ir gamtos mokslų pedagogai iš Vengrijos, Portugalijos, Turkijos stebėjo mūsų fizikos, chemijos, biologijos ir matematikos mokytojų kelias integruotas pamokas, jose noriai bei aktyviai dalyvavo. Vėliau visų šalių komandos domėjosi svečių iš Vilniaus universiteto atliekamais moksliniais eksperimentais. Buvo naudinga ir įdomu.

2018-11-28

Gimnazijoje vieši tarptautinio projekto dalyviai

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija įgyvendina tarptautinio projekto Erasmus+ mokyklų mainų partnerystės projektą “Strengthening an Interdisciplinary Approach for an Effective Science Teaching and Learning”. Todėl lapkričio 26-30 dienomis mokykloje svečiuojasi gamtos mokslų ir matematikos mokytojai iš Vengrijos, Portugalijos ir Turkijos. Pedagogai iš užsienio šalių ir mūsų mokytojai dalyvauja įvairiose mokymo(si) veiklose, kurios organizuojamos norint sustiprinti gamtos mokslų dalykų ir matematikos integracinius ryšius.Pavyzdžiui, antradienį fizikos, chemijos, biologijos ir matematikos mokytojai dirbo grupėse. Susirinkę konkretaus dalyko pedagogai lygino 9-12 klasių ugdymo programas, ieškojo panašumų ir skirtumų.

Laukite tęsinio.

Už nuotraukas nuoširdžiai dėkojame visada geranoriškai padedančiai jaunajai žurnalistei, III a klasės gimnazistei Evelinai Vitkutei.

Akimirkos iš svečiams skirto koncerto ir mokytojų darbo grupėse....