<< <  Puslapis 2 iš 5  > >>

Pakruojo mokykla Nepriklausomoje Lietuvoje

006.-.pradine.mokykla.nuo.1932.-.1944.-.1957.png

 

Remiantis Lietuvos Centrinio archyvo duomenimis, galima teigti, jog Pakruojyje mokykla veikė nuo 1919 – 1920 m. Tada joje dirbo du mokytojai: mokyklos vedėjas Petras Kriščiūnas ir mokytoja Emilija Kriščiūnienė. Mokykla buvo dviejų komplektų: I – III skyrius ir II – IV skyriai, kuriuose mokėsi 114 mokinių. Prie mokyklos veikė ir kursai suaugusiems.

Nuo 1924 m. Pakruojo pradinėje mokykloje jau buvo trys komplektai, dirbo taip pat trys mokytojai. Su III – IV skyriais dirbo mokyklos vedėjas P. Krikščiūnas, su II skyriumi – E. Krikščiūnienė, o su I skyriumi P. Grikinaitė. Be to, gerėjo mokyklos materialinė bazė, keitėsi vadovėliai. 1927 m. įvyko pasikeitimai mokytojų tarpe: vietoje mokytojos E.Krikščiūnienės pradėjo dirbti mokytoja Michalina Dunduraitė, baigusi VI gimnazijos kalses. Mokytojai keitėsi ir 1928 m.: išvykusią mokytoją M. Dunduraitę pakeitė mokytoja Ona Bračaitė. Tais metais mokykloje, ypač vyresniuose skyriuose, sumažėjo mokinių skaičius. 1928 m. mokėsi 85 mokiniai: pirmame skyriuje 44, II – 17, III – 5, IV – 15 mokinių.

Iki 1929 m. Pakruojo pradinė mokykla buvo trijų komplektų, o nuo 1930 m. pradžios - penkių komplektų. Taip pat pasikeitė mokytojų sudėtis: mokyklos vedėjas - Balys Mackus. Mokytojai: Bronislava Kiukytė, Petras Krikščiūnas, Alteris Rubinovičius (dirbo su atskiru žydų komplektu), Sofija Ušinskienė.

Savo atsiminimuose rašo buvusi šios mokyklos mokinė, o dabar mokytoja, pensininkė Janina Mykolaitienė, kad 1931 m. mokykla sudegė iki pat pamatų, tad vaikai mokėsi erdvesniuose miestelio namuose. Valsčiaus savivaldybei teko sudėtingas uždavinys - reikėjo ne tik laikinai patalpinti mokinius, bet ir pastatyti naują mokyklą. To meto valsčiaus vadovų ir gyventojų ryžtas stebėtinas – mokykla atstatyta per vienerius metus. Nuo 1933 m. mokykloje nebedirbo ilgametis šios mokyklos vedėjas ir mokytojas P. Krikščiūnas. Jį pakeitė mokytoja Ona Mockuvienė. 1933 – 1934 m. laikotarpiu įvyko daug pasikeitimų mokytojų kolektyve: vietoje S. Ušinskienės, B. Kiukytės ir A. Rubinovičiaus pradėjo dirbti nauji mokytojai - tai Kripas Aleksas, Kripienė Pajauta ir Kaganas Chaimas. 1934 m. Prie Pakruojo pradinės mokyklos įsteigtas V skyrius.

1939 – 1940 m. į Pakruojo mokyklos mokytojų kolektyvą atvyko naujas kolega (jau šeštasis) - Liudas Osipauskas. Pakruojo pradinėje mokykloje dirbo pakankamą kvalifikaciją turintys mokytojai. Tokie buvo paskutiniai mokslo metai Nepriklausomoje Lietuvoje.

1940 m. birželio 15 d. Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos, o 1941 m. prasidėjo deportacijos į Sovietų Sąjungos gilumą. Jos palietė ir mokyklą: kartu su tėvais išvežti mokiniai, dalis mokytojų. 1941 - 1942 m. m. Pakruojo pradinėje mokykloje - beveik naujas kolektyvas. Mokyklos vedėjas – A.Kripas, mokytojai: I.Brazys, L.Krauleidienė, P.Kripienė, J.Sirusaitė ir Z.Paulaitienė. Pradinė mokykla Pakruojyje buvo iki 1944 m.

<< <  Puslapis 2 iš 5  > >>