„Tūkstantmečio mokyklos“: kaip kultūrinis ugdymas gali pagelbėti įtraukčiai mokykloje?

Barjerų įveikimas, nuostatų kaita ir bendradarbiavimas – tai tapo bene pagrindinėmis praėjusią savaitę Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) vykusio renginio „Kultūra įtraukčiai ir įtrauktis mokykloje“ nagrinėtomis temomis. Švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) organizuotas renginys, skirtas švietimo srities atstovams, atkreipė dėmesį į labai svarbią ir jautrią temą – įtrauktį mokykloje – ir gilinosi, kaip kultūrinio ugdymo veiklas galima padaryti įtraukesnėmis, kaip įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui galima pasitelkti kultūrines bei menines praktikas. Skaityti daugiau>>

Emocinis intelektas

Mano didelis mažas aš

Mergaitės

Tas keistas nutikimas šuniu naktį

Trylika priežasčių kodėl

2024-03-07

Naujos erdvės – nusiraminimo stotelės

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija yra orientuota į individualius kiekvieno vaiko poreikius, šiltus ugdytojų bei ugdytinių tarpusavio santykius, todėl tikslingai kuriama jauki, saugi aplinka, skatinanti pažinti, augti ir tobulėti. Sausio pabaigoje gimnazijoje atsirado erdvės – nusiraminimo stotelės, kurios orientuotos į jautrius žmones, ieškančius ramesnės aplinkos, atsiribojimo nuo bendro triukšmo, spalvų, kvapų, kitų žmonių. Gimnazijoje galima rasti 16 akustinių minkštasuolių ir 10 stalų, kurie tinka mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, turintiems autizmo spektro sutrikimą, klausos ar regos susilpnėjimą. Čia mokiniai nusiramina, atsipalaiduoja ir susikuria atmosferą, padedančią stiprinti darbingumą ir emocijas, jausti fizinę ir dvasinę gerovę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bertulienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2024-02-12

Stažuotė Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijoje

Vasario 9 d. Pakruojo rajono ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai lankėsi Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijoje. Čia vyko jau antroji stažuotė, suplanuota pagal „Tūkstantmečio mokyklos I" programą. Stažuotėje dalyvavo 31 dalyvis, kuriems buvo parodytas miuziklas, kurį pastatė darni muzikos, lietuvių kalbos mokytojų komanda, subūrusi gabius, muziką, poeziją mylinčius mokinius. Po muzikinės programos stažuotės dalyviai buvo pakviesti susipažinti su gimnazijos darbuotojų darbo sąlygomis, mokinių ugdymosi erdvėmis, kitomis mokymosi aplinkomis. Dailės, muzikos mokytojos pasidalino įvairiais ugdymo metodais. Direktoriaus pavaduotoja Giedrė pristatė „Istorijos ir prancūzų kalbos“ modulį, kalbėjo apie jo naudą ir taikymą realiame gyvenime. Gimnazijos direktorė supažindino su sportinėmis klasėmis. Gimnazijos administracijai svarbus mokytojo vaidmuo mokykloje, glaudus ryšys su mokiniais.

Tūkstantmečio mokyklos #Balsių pagrindinė mokykla, #Žeimelio gimnazija, #Žemynos progimnazija, #Lygumų pagrindinė mokykla, #Linkuvos gimnazija, #Aukuro gimnazija

Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos informacija

 

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2024-01-15

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų stažuotė Šeduvos gimnazijoje

„Atžalyno“ gimnazijos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų komanda vyko į stažuotę Šeduvos gimnazijoje. Čia susipažino su entuziastinguoju kūno kultūros mokytoju Arūnu Bagdonu, dalyvaujančiu parolimpinio komiteto veikloje, o su ugdytiniais net tarptautinėse žaidynėse. Be to, aplankė mini fermą gimnazijos teritorijoje, kurioje gyvena du arkliukai, yra fazanų ir triušiukas. Mokytojai stebėjo po tris pamokas specialiajame skyriuje, o vėliau ir gimnazijos klasėse pagrindiniame Šeduvos gimnazijos pastate. Iš viso ši ugdymo įstaiga turi tris ugdymui skirtus pastatus: specialųjį, pagrindinį ir pradinių klasių. Gimnazijoje, kurioje mokosi daugiau nei šeši šimtai mokinių, galima pastebėti gerus mokytojų ir mokinių santykius, jaučiamas laisvumas, ramiai reaguojama į problemišką elgesį. Visose stebėtose pamokose užduotys pateikiamos keliais lygiais. Gimnazijos koridoriai atspindi ir istoriją, ir mokinių veiklas. Visi sužavėti išėjo iš gamtos klasės, kuri įrengta kaip laboratorija ne tik pradinukams. Joje natūralaus dydžio medžių ir miško gyvūnų maketai, žvaigždynai, metų laikų tėkmė ir pačių mokinukų surinkta gyvosios gamtos medžiaga, padedanti geriau pažinti aplinką. Po veiklų mokytojai pasidalijo įspūdžiais. Šeduvos gimnazijos specialioji pedagogė A. Mickutė skaitė pranešimą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius gimnazijoje. Savo pranešimus taip pat pristatė „Atžalyno“ gimnazijos socialinė pedagogė Roma Stočkė ir specialioji pedagogė Inta Bulaitienė.

Inta Bulaitienė ir Rasa Bertulienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2024-01-10

„Viskas iš širdies ir tikslingai“

Ankstyvas, šaltas ir snieguotas sausio 5-osios rytas trisdešimčiai Pakruojo rajono pedagogų prasidėjo išvyka į Kauną. Pagal Tūkstantmečio mokyklų programą Kauno Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) gimnazijoje vyko Pakruojo rajono pedagogų stažuotė.

Net neabejojame, kad apie šią mokslo įstaigą esate girdėję puikių atsiliepimų. Ar žinote, kad LSMU gimnazijai vadovauja mūsų kraštietis, Pakruojo vidurinės mokyklos 31-os laidos absolventas Arūnas Bučnys? Gal todėl šio susitikimo labai laukė gerbiamą Arūną nuo mokyklos, studijų laikų pažinoję mokytojai. Ne mažiau smalsumu degė ir kiti Pakruojo rajono pedagogai.

Susitikęs su savo žemiečiais mokytojais gimnazijos direktorius A. Bučnys papasakojo apie LSMU gimnazijos steigimosi pradžią ir jos raidą. Tai nevalstybinė benrojo ugdymo mokykla, kurios steigėjas yra LSMU. Nors kuriant gimnaziją būta abejonių, ar pavyks viską įgyvendinti, nes Kauno mieste didelė gimnazijų pasiūla ir tėvai gali rinktis, įdėtas triūsas (dirbta išties labai daug, tikslingai ir nuoširdžiai) pasiteisino - pirmaisiais mokslo metais - 2013-aisiais naujai įsteigtos mokyklos duris pravėrė 500 mokinių. Dabar gimnazijoje mokosi 865 mokiniai.

Kalbėdamas apie gimnazijos šiandieną direktorius pabrėžė mokyklos bendruomenės narių santykių svarbą, džiaugėsi, kad pavyko sutelkti darnų mokytojų kolektyvą, kuriame vyrauja puikūs, nechierarchiniai santykiai su kolegomis, atvirai diskutuojama, mokytojai gali vertinti mokyklos administracijos darbą. Mokytojų amžiaus vidurkis 41metai, mokykloje dirba 30 proc. mokytojų vyrų.

Svarbus ryšys su mokinių tėvais, kurie išsilavinę, verslūs, labai reiklūs, neatsisakantys pagelbėti, aktyviai dalyvautys mokyklos gyvenime.

Pagarbūs, susitarimais grįsti mokytojų ir mokinių santykiai taip pat labai svarbūs. Mokiniai gimnazijoje mokomi mokytis, laikomasi susitarimų dėl mobiliųjų telefonų naudojimo - iki 10 klasės jų pamokose negali būti. Gimnazijoje užtikrintas mokinių saugumas.

Stebėtinai gražūs gimnazijos bendruomenės santykiai su buvusiais mokiniais - alumnais. Tuo galėjome įsitikinti klausydamiesi gamtos mokslų dėstymo patirtimi besidalijančios biologijos mokytojos ir alumno Pauliaus įžvalgomis, kuris studijuodamas mediciną gilina savo žinias imuninių ir autoimuninių ligų, kamieninių ląstelių srityse, dvejus metus dirbo su gimnazistais ir padėjo ruoštis tarptautinėms olimpiadoms. Reikėtų pridurti, kad 40 proc. gimnaziją baigiančių abiturientų toliau renkasi medicinos studijas universitete. Gimnazija didžiuojasi savo mokinių aukštais akademiniais pasiekimais, neformalaus ugdymo veiklomis, tarptautiniais ryšiais, tradiciniais renginiais, tautiniu patriotiniu ugdymu, dalykų integracija. LSMU gimnazija priklauso tarptautiniam „Label France Éducation" (prancūzų kalbos mokymosi pakraipos) tinklui.

Stažuotėje dalyvavę Pakruojo rajono pedagogai turėjo galimybę dalyvauti atvirose pamokose, apžiūrėti mokyklos erdves, pabendrauti su kolegomis. Po pietų mūsų laukė daug nepakartojamų įspūdžių suteikęs praktinis užsiėmimas grožio ir sveikatos laboratorijoje LSMU Farmacijos fakultete.

Gerbiamas Arūnai, dėkojame už nepaprastai šiltą viešnagę gimnazijoje. Ačiū visai Jūsų mokyklos administracijai, mokytojams, mokiniams už geranoriškumą, globą ir dėmesį visos viešnagės metu. Labiausiai džiaugiamės Jūsų, Arūnai, energija, optimizmu, idėjomis, nuoširdžiu darbu, kuriuo prisidedate prie Lietuvos švietimo gerovės.

Prancūzų kalbos mokytoja Inga Ušinskaitė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2023-11-27

Gimnazijos naujos durys atvertos visiems!

Pasnyguriavo. Bet dar gimnazijos sodas švyti žaluma ir žiemos peizažo šviesa atsispindi naujose gimnazijos duryse. Nekantraujame pasidžiaugti, kad, įgyvendinant projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ pažangos plano Įtraukiojo ugdymo srities veiklas, pakeistos Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pagrindinės durys. Grožis spindi paprastumu. Kviečiame duris varstyti kuo dažniau, juk gimnazijoje vyksta nuolatinė kaita, mokymasis(as), pažinimas, kūryba, buvusių, esamų ir būsimų bendruomenės narių bendrystė.

Tegu kiekvienas rytas prasideda viltingai – viduje patirkime ir dalykimės džiaugsmo pilnatvės akimirkomis, o už durų palikime tai, kas traukia žemyn ir skandina.

Be to, „Atžalyno“ gimnazija rūpinasi kiekvienu, todėl netrukus šalia pagrindinių durų bus įrengtas pandusas, kuris užtikrins lygias patekimo į gimnaziją galimybes visiems. Branginkime ir saugokime vieni kitus.

Laukiame advento ir kiekvieną dieną turime už ką dėkoti.

Gimnazijos Direktorė Asta Valuntienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2023-10-25

Kitaip ir kitur

Įgyvendindama projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ pažangos plano Įtraukiojo ugdymo srities veiklas, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija įsigijo kupolą, skirtą bendruomenės narių emociniam ugdymui stiprinti, edukacinėms ir kultūrinėms veikloms, projektams bei kitų rajono mokyklų mokytojų ir mokinių užsiėmimams organizuoti.

Nors kupolo baldai (stalai ir kėdės) atkeliaus tik lapkričio mėnesį, antrokai gimnazistai kartu su muzikos mokytoja Vaiva Klupšiene išbandė lauko kupolo erdvę per muzikos pamoką. Kokybišką ukulėlių garsų skambesį mokiniai apipynė dainomis, džiaugėsi puikia akustika ir džiugiai išgyveno bendrystės jausmą.

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą.

#tūkstantmeciomokyklos

 #TŪM

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra. #esf

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.