Puslapis 1 iš 2  > >>

2024-02-05

Fizikos veiklos „Šiluminių ir elektrinių gamtos reiškinių tyrimas“ STEAM laboratorijoje

Sausio 25 dieną I a klasės mokiniai ir fizikos mokytoja Vida Imanavičiūtė išsiruošė į trijų valandų trukmės STEAM veiklas Šiauliuose. Atvykusius į STEAM centrą mus mielai pasitiko darbuotojai ir pristatė užduotis. Greitai supratome, jog bus nelengva, tad rimtai nusiteikėme ir kibome į darbus. STEAM centre mums buvo paruoštos dvi veiklos: „Dirvožemio elektrinio laidumo tyrimas“ bei „Smėlio ir vandens savitųjų šilumų palyginimas“. Kol vieni tikrino dirvožemio elektrinį laidumą, kiti darbavosi su smėlio savitosios šilumos nustatymu, o, atlikę darbus, apsikeitėme. Atlikdami pirmą veiklą „Dirvožemio laidumo tikrinimas“ tikrinome kambario gėlės, pakelės ir miško dirvožemių elektrinius laidumus. Galų gale išsiaiškinome, jog prasčiausias laidininkas yra miško dirvožemis, o geriausias - pakelės dirvožemis. Atlikę darbą padarėme išvadą, jog medžiagos laidumas priklauso nuo neorganinių druskų kiekio dirvožemyje bei jo užterštumo. Toliau nustatėme smėlio savitąją šilumą ir ją lyginome su vandens savitąja šiluma. Įsitikinome, kad 1 kg smėlio pakelti 1°C laipsniu reikalingas penkis kartus mažesnis energijos kiekis nei 1 kg vandens pakelti 1°C laipsniu. Be to, išsiaiškinome, jog vanduo turi stiprią tarpmolekulinę trauką, dėl kurios vandeniui reikia daugiau energijos, kad pakeltų temperatūrą. Abi veiklos leido sužinoti naujų dalykų ir pritaikyti jau įgytas žinias I gimnazijos klasėje. Džiaugiamės šia patirtimi!

I a klasės gimnazistės Elinga Bajorūnaitė ir Goda Pociūtė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2024-01-12

STEAM mokymai, skirti Pakruojo rajono mokyklų pedagogams

Pakruojo rajono mokyklų mokytojai dalyvavo mokymuose pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „STEAM ugdymo modelio diegimo strategija, iššūkiai ir įgyvendinimas Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklose“. Visa mokymų programa suskirstyta į keturis modulius.

2023 m. gruodžio 28-29 dienomis per I programos modulį „STEAM ugdymo modelio diegimo strategija, iššūkiai ir įgyvendinimas“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus direktorė dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė ir jos pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė supažindino su STEAM samprata ir konceptu, STEAM modeliu bendruomenės strategijoje. Lektorės dalijosi patirtimi, kaip STEAM veikla įgyvendinama VGTU inžinerijos licėjuje, akcentavo projektinių darbų svarbą STEAM ugdyme ir kokios išmaniosios technologijos gali padėti įveiklinant STEAM‘ą. Per mokymų praktines veiklas mokytojai kūrė STEAM pamokų planus, formulavo ir analizavo projektinių darbų temas. I modulio mokymuose dalyvavo 70 Pakruojo rajono mokyklų mokytojų.

Per II programos modulį „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas pradinėse klasėse“ Šiaulių Didždvario gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė ir Šiaulių techninės kūrybos centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Julija Muningienė pradinių klasių mokytojams pasakojo apie šiuolaikinį STEAM ugdymą: inžinerinę mąstyseną, žaidimu ir projektais (PBL) grįstą ugdymą, o antroje mokymų dienos pusėje pedagogai atliko laboratorinius darbus: tyrė vandens kietumą, tikrino, ar maisto produktuose yra baltymų, krakmolo, gamino „dirbtinius“ ikrus. Inžinerinėse dirbtuvėse bandymams atlikti reikėjo fizikos, matematikos ir kitų tiksliųjų mokslų žinių. Dalyvaudami šiame modulyje pradinių klasių mokytojai pasisėmė daug praktinių žinių, kurias galės panaudoti organizuodami STEAM pamokas.

Šiaulių Ragainės progimnazijos inžinerijos mokytoja metodininkė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė Ingrida Duonielienė per III programos modulį „Patyriminės veiklos, keičiančios tradicines pamokas pagrindinėse klasėse“ išsamiai paaiškino STEAM apibrėžtį: STEAM teorinį ir praktinį lygmenis, STEAM ugdomas kompetencijas, naudą ir svarbą įvairiais amžiaus tarpsniais. Buvo pristatytos bendrosios ir inžinerinio ugdymo programos. Lektorė pasakojo, ko reikia ruošiantis vykdyti STEAM veiklas, kokias priemones naudoja STEAM ugdyme, kokių priemonių reikia, norint organizuoti STEAM ugdymą. Atlikdami praktines veiklas, mokymų dalyviai tyrė ir kūrė netradiciškai, ypač svarbus buvo inžinerinis mąstymas.

IV programos modulis „Ugdymo programų turinio, metodų ir vertinimo pritaikymas STEAM ir fenomenu grįsto ugdymo populiarinimui ir įsitraukimui dirbant su gimnazinių klasių mokiniais“. Šio modulio mokymus vedė STEAM ugdymo strategijos įgyvendinimo koordinatorė, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Romanovienė. Lektorė pasidalijo gerąja patirtimi apie STEAM ugdymo strategijos kūrimą ir įgyvendinimą, fenomenais grįsto ugdymo diegimą Alytaus Jotvingių gimnazijoje, ugdymo metodų ir vertinimo praktinį pritaikymą, STEAM veiklų populiarinimo ir įsitraukimo formas. Mokymų pabaigoje pedagogams skirta praktinė užduotis – pamokos/veiklos plano kūrimas, mokytojai turėjo pritaikyti išgirstas teorines žinias.

Taigi, Pakruojo rajono mokyklų mokytojai dalyvaudami mokymuose pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą sužinojo daug naudingos teorinės informacijos, išbandė STEAM veiklos būdus praktiškai. Tikime, kad mokymo programos moduliai padrąsins pedagogus, leis tobulėti, paskatins į ugdymą integruoti STEAM veiklas, kūrybiškiau žvelgti į jas ir dalytis sėkmės istorijomis su kolegomis.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Augustinaitienė,

STEAM koordinatorė, Viešųjų pirkimų specialistė Vidmina Šostakienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2024-01-05

Pusmetis turtingas išvykų į STEAM centrus

Tiriamosios veiklos VU Šiaulių akademijos ir Panevėžio STEAM centruose paįvairina biologijos pamokas. Taip mokydamiesi gimnazistai įgyja daugiau praktinio darbo patirties, pagilina jau turimas savo žinias.

Spalio 25 dieną neformalaus ugdymo „Jaunieji biologai“ gimnazijos grupės mokiniai Panevėžio STEAM centre mokėsi dirbti su reguliuojamo tūrio pipetėmis dalyvaudami užsiėmime „Pipetavimo pratybos“. Ketvirtokai gimnazistai lapkričio 9 dieną tame pačiame Panevėžio STEAM centre taikydami modernius DNR tyrimo metodus – PGR ir elektroforezę agarozės gelyje – identifikavo, kokiai organizmų rūšiai priklausė jų tiriamas organizmas. Gimnazistai atliko praktinį darbą „Pamatyk DNR, ištirk ją ir sužinosi, kur pradingo boružė septyntaškė“.

Lapkričio 16 dieną su I a kl. mokiniais vykome į VU Šiaulių akademijos STEAM centrą, atlikome praktikos darbą „Mielių lenktynės“- mielių ląstelės, kaip ir dauguma kitų ląstelių, turi optimalią augimo ir dauginimosi temperatūrą, kurioje jos kvėpuoja intensyviausiai. Taigi, kokia temperatūra yra optimali? O kokioje temperatūroje mielių kvėpavimas beveik nevyksta? Be to, mielėms augti svarbus ir substratas - ar vienodai mielės išskiria CO2, kai energijos šaltinis yra gliukozė, fruktozė ar sacharozė?

Lapkričio 24 dieną gimnazistai trečiokai Panevėžio STEAM centre dalyvaudami tiriamojoje veikloje „Fotosintezė fotoelektrai: kaip įveiklinti augalų pigmentus?“ išskyrė augalinius pigmentus ir jais užpildė savarankiškai sukurtus dažais jautrinamų saulės elementų (DJSE) prototipus bei juos išbandė.

Gruodžio 14 dieną su kita trečiokų gimnazistų grupe VU Šiaulių akademijos STEAM centre atlikome darbą „Kokie augalų pigmentai dalyvauja fotosintezės procese?“ Mokiniai išskirstė augalų pigmentus chromatografijos metodu ir identifikavo jų spektrus spektrofotometriniu metodu.

Biologijos mokytoja Daiva Makauskienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

 

2024-01-05

STEAM veiklos tęsiasi

Gruodžio 18 d. trečiokai gimnazistai chemijos žinias gilino pas projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ partnerius Petrašiūnuose. Aplinkos inžinierė Rima Gudienė apžvelgė įmonės istoriją, papasakojo apie Europos standartus atitinkančią produkciją, sužinojome apie išnaudotų karjerų panaudojimo planus ateityje.

Su savo valdomis profesionaliai ir emocingai supažindino laboratorijos vedėja dr. Lina Šneideraitienė. AB „Dolomitas“ laboratorija yra vienintelė Lietuvoje akredituota įstaiga, atliekanti bandymus užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms, dėvėjimosi dėl dygliuotų padangų poveikio atsparumui nustatyti. Be to, joje įvairiais metodais tiriamas ir dolomito dalelių atsparumas dėvėjimuisi, trupinimui, poliravimui, taip pat mineralinių medžiagų tankis, įmirkis ir kitos savybės.

Būsimiesiems chemikams labai svarbu susipažinti su savo rajono įmonėse naudojamomis technologijomis, jose gaminama produkcija ir laboratorijose atliekamais tyrimais. Per šią netradicinę chemijos pamoką gimnazistai galėjo pagilinti savo žinias.

Chemijos mokytoja Vita Gudonienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2023-12-19

Išvyka į Vilnius Tech

Gruodžio 13-ąją dieną kartu su biologijos mokytoja Daiva Makauskiene ir matematikos mokytoja Rita Vinskūnaite vykome į Vilniaus Gedimino technikos universitetą (Vilnius Tech). Klausėmės konsultantų paskaitos apie mūsų pasirinktus projektus iš modulio „Ateities miestas“. Buvo įdomu išgirsti apie tai, kas mūsų visų laukia ateityje, kaip galime kiekvienas prie jos prisidėti. Be to, dalyvavome viktorinoje. Mes pasirinkome tematiką „Darni gyvenamoji aplinka“. Kūrėme minčių žemėlapius, kurie padėjo geriau suprasti, ką ir kaip planuojame veikti. Pristatėme mus kuruojančiai profesorei dr. Marijai Burinskienei. Ji išklausė mūsų siekius, davė naudingų patarimų, kaip galime savo projektus įgyvendinti praktiškai.

Po konsultacijų dalyvavome renginyje „Studentai atvirai“, kuris vyko Vilnius Tech „LinkMenų fabrike“. Taip pat pabendravome su universiteto studentais, kurie papasakojo apie savo fakultetus, pristatė studijų programas. Smagiausia išvykos dalis – susitikimas su laidų vedėju bei komiku Justinu Jankevičiumi. Jis pasakojo, kaip siekė savo svajonių, davė gyvenimo patarimų, beje, netrūko anekdotų ir juokelių. Susitikimas visiems labai patiko.

Nida Stanevičiūtė, I c klasės gimnazistė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2023-12-18

Veiklos STEAM centre tęsiasi

Kol gimnazijoje po truputį įrengiama nauja gamtos mokslų laboratorija, trečiokai noriai chemijos mokslo pasaulio tyrinėti vyksta į VU Šiaulių STEAM centro laboratoriją. Centro metodininkė dr. Ilona Kerienė mūsų gimnazistams buvo paruošusi 3 valandų trukmės organinės chemijos praktikos darbą. Sintetinome eteną iš etanolio, apelsino žievelėmis ir ananasais kvepiančius esterius. Be to, atlikome alkanų, alkenų, alkoholių ir aldehidų kokybines reakcijas, taip pat sužinojome apie mūsų aplinkoje randamus terpenus. Per pamokas darbą tęsime: aptarsime atliktų eksperimentų rezultatus, darysime išvadas.

Chemijos mokytoja Vita Gudonienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2023-12-07

Prasidėjo STEAM veiklos pas „Tūkstantmečio mokyklos I“ projekto partnerius

Žiemišką gruodžio 5-ąją Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos II c klasės mokiniai kartu su geografijos ir biologijos mokytojomis vyko pas „Tūkstantmečio mokyklos I“ projekto partnerį AB „Dolomitas“. Gimnazistus pasitiko įmonės aplinkos inžinierė-vadovybės atstovė kokybei Rima Gudienė. Ji integruotos pamokos pradžioje papasakojo apie dolomitmilčius – vieną iš įmonės gaminamų produktų. Vėliau Rima Gudienė pateikė daug informacijos apie išgaunamą dolomitą, jo panaudojimo būdus, taip pat pristatė aukščiausios kokybės gaminius, aptarė atsakingą įmonės požiūrį, saugant aplinką. Per pamoką buvo pateikta dolomito pavyzdžių, kuriuos mokiniai noriai tyrinėjo. Gimnazistai įdėmiai klausėsi AB „Dolomitas“ atstovės pasakojimo, uždavė jai klausimų, o integruotos pamokos pabaigoje turėjo apibendrinti žinias ir atlikti užduotis.

Labai džiaugiamės, jog prie projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ prisijungė AB „Dolomitas“.

STEAM veiklų koordinatorė ir viešųjų pirkimų specialistė Vidmina Šostakienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

Puslapis 1 iš 2  > >>