2024-02-11

Mokyklų vadovų kompetencijų stiprinimas: supervizijos

Lyderystė tai bendradarbiavimas su aplinkiniais žmonėmis siekiant įgyvendinti bendrą tikslą. Aiški, suprantama informacija apie viziją, tikslus ir siekius yra labai svarbi, kad visa mokyklos bendruomenė judėtų ta pačia kryptimi. Tai sumažina nesusipratimų ir nesusikalbėjimų riziką. Komunikacija yra labai svarbi norint veiksmingai vadovauti, pasiekti aukštų rezultatų. Dirbant komandoje labai svarbu gebėti panaudoti visas turimas lyderio savybes. Lyderystė neatsiejama nuo asmeninės tvirtybės bei pasitikėjimo savimi.

Kiekvieną mėnesį Pakruojo rajono mokyklų vadovai susitinka TŪM projekto veiklose, kur stiprina lyderystės ir vadybos kompetencijas. Supervizijos užsiėmimuose jie mokosi skirti daugiau laiko tiesioginėms, didžiausią vertę turinčioms vadovo pareigoms. Be kita ko, diskutuoja, kaip atrasti ir sustiprinti savo vidinius resursus, kurių reikia kiekvieną dieną, kad jaustųsi tvirtai ir užtikrintai. Be to, vadovai dalijasi gerąja patirtimi įvairiais klausimais: laiko planavimo, motyvacijos didinimo, skatinimo galimybėmis, užduočių delegavimo ir darbuotojo įgalinimo, atsakomybės ir produktyvumo didinimo ir kt. Taigi reflektuoja ir mato naudą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bertulienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.