2024-04-15

Koučingo pritaikymo galimybės

Balandžio 9 d. Pakruojo rajono mokyklų pedagogai susirinko į veiklos „Veiksminga švietimo lyderystė“ II sesijos mokymus „Ugdomasis vadovavimas“. Su mokytojais susitiko Asta Blažinskienė, sertifikuota profesionali koučingo specialistė, karjeros konsultantė, lyderystės lektorė, organizacijų psichologė, vizituojanti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorė, trijų vaikų mama. Mokymus sudarė keturios dalys. Susitikimo pradžioje aptarti dalyvių lūkesčiai, diskutuota apie koučingo sampratą, tikslus, akcentuota, kad koučeris neprisirišęs prie rezultato, be to, labai svarbu skatinti mąstymą. Lektorė trumpai priminė 5 koučingo principus, beje, daugeliui ypač įsiminė pirmasis, kad visi žmonės OK. Viešnia pateikė keletą metodikų, kaip praktiškai galima pajudėti sprendimų link ir pabrėžė, kad smegenys nedirba patirdamos įtampą. Pateikta daug vertingos informacijos, kaip veikti, kad koučingas padėtų gyventi geriausiai. Lyderystės lektorė pabrėžė, kad sėkmei reikia dviejų dalykų: tiksliai žinoti, ko trokšti, ir įvertinti, kiek esi pasiryžęs už tai sumokėti. Koučingo specialistė paaiškino, kas yra gerai suformuluotas tikslas, pavyzdžiui, būtina pozityvi formuluotė ir t. t. Taip pat charizmatiška lektorė aptarė keturis planavimo klausimus: įkvėpimą, įsipareigojimą, įgyvendinimą, užbaigimą. Praktinės užduotys leido suprasti koučingo technikas ir orientuotis ne į problemų formuluotes, o į sprendimų paieškas.

Nuoširdžiai dėkojame viešniai Astai Blažinskienei už įžvalgas, kurios padėjo suprasti, kaip žinojimas leidžia priimti tinkamą sprendimą.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Romualda Juknevičienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Lyderystės veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

Tūkstantmečio mokyklos #Atžalyno gimnazija, #Linkuvos gimnazija #Balsių pagrindinė mokykla, #Žeimelio gimnazija, #Žemynos progimnazija, #Lygumų pagrindinė mokykla, #Rozalimo pradinė mokykla.

2024-03-04

Kaip būti ir išlikti lyderiu skirtingose aplinkose?

Vasario 20 d. Pakruojo rajono mokyklų pedagogai susirinko į veiklos „Veiksminga švietimo lyderystė“ I sesijos mokymus „Tvari lyderystė švietimo įstaigoje“. Su mokytojais susitiko Asta Blažinskienė, sertifikuota profesionali koučingo specialistė, karjeros konsultantė, lyderystės lektorė, trijų vaikų mama, organizacijų psichologė, vizituojanti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorė.

Viešnia pristatė savo ieškojimų ir atradimų kelią, akcentavo, kad lyderystė yra susijusi su žmonėmis, o pirmoji jos mokykla buvo šeima. Lektorė kvietė pamąstyti, kokius žmones galima pavadinti lyderiais. Mokytojai pasiūlė įvairių atsakymų: tai aktyvūs, užburiantys, gebantys dirbti komandoje žmonės, strategai, inicijuojantys pokyčius ir galbūt tėvai (anot lektorė, mūsų prigimtiniai lyderiai). Anot mokymų vedėjos, lyderiu tapti padeda koučingas. Neatsitiktinai svarstyta, kokios savybės: įgimtos ar įgytos, svarbios lyderiui. Galbūt vienintelis pageidautinas lyderio bruožas – charizma. Koučingo specialistė teigė, kad lyderystė visur ir visada kviečia į pokyčius, o ypač švietimo organizacijoje. Buvo įdomu išgirsti, kad pokyčiui sukurti reikalingas tik 3 proc. žmonių palaikymas. Kalbėta ir apie tai, kaip įgalinti sekėjus, įkvėpti juos. Taip pat aptarti ir lyderystės kriterijai: autoritetas, buvimas, poveikis. Pirmiausia būtina prisiminti praeitį (žinias, patirtį), tada svarbu kurti santykį čia ir dabar, saugią aplinką ir veikti, įsipareigoti pokyčiams, pakviesti iššūkiui. Lyderystės lektorė nagrinėjo ir smegenų dalių vaidmenį priimant sprendimus, aptarė 3 mąstymo lygius, kalbėjo apie reptilines, emocines (limbinę sistemą) ir vaizdines (neokorteksą) smegenis, paaiškino, už ką jos atsakingos. Be to, sužinojome, kokie yra 5 koučingo principai, daugeliui įsiminė pirmasis – visi žmonės OK. Be to, mintis, kūnas, emocija visada eina kartu – jungtys labai stiprios. Pavyzdžiui, vienokiu balso tembru galima nuraminti, kitokiu paprašyti priimti sprendimą. Beje, buvo smagu atlikti ne vieną praktinę užduotį – kitaip pabendrauti su kolegomis, aptarti ne tik dalykinį, bet ir asmeninį klausimą – užduotys išlaisvino, kai kurie netgi rado atsakymą į rūpimą klausimą ar išeitį iš problemos. Viešnia remdamasi psichiatro ir psichologo M. Eriksono teorija teigė, kad 98 proc. mūsų kasdieninių patirčių yra teigiamos. Tik žmogus turi įprotį sutelkti dėmesį į tai, kas nepatinka, netinka, kas yra negerai. Liūdna, kad laimės jausmas pamirštamas. Charizmatiška lektorė drąsino pajudėti sprendimo link. Kaip? Išgirdome tokią taisyklę – kitas asmuo yra ne mažiau kaip 10 proc. teisus. Nors vidinis kritikas ir nesutiks, reikia klausyti vidinio išminčiaus, kuris pritars, jam tiks ir patiks. Todėl dažniau pritarkime pašnekovo idėjai, ją papildykime, mąstykime apie sprendimą. Du klausimai, padedantys rasti išeitį: O kas jeigu?, O kas dar? Švietimo organizacijoje labai svarbus vertybių bei įsitikinimų ir rezultatų ryšys, turėtų būti susitarta bent dėl 3-5 bendrų vertybių. Taip pat lektorė kalbėjo ir apie tai, kuo svarbūs 5 komunikavimo lygiai: mandagumas, debatai, dialogas, bendrakūryba (pagal Otto Schamer). Anot viešnios, jei nemokame išlaikyti dialogo, tampame mandagūs arba grįžtame į debatus. Dėl to labai svarbu susikalbėti, tą padaryti padeda reikšmingų žodžių pakartojimas, pabrėžimas to, kas buvo svarbu. Taigi, geri lyderiai daro viską, kad nugalėtojais taptų kiti. Nuoširdžiai dėkojame lyderystės lektorei Asta Blažinskienei už padrąsinimą mėgautis procesu, nes tokiu būdu išvengsime rutinos ir paruošime daugiau erdvės kurti pozityvius pokyčius.

Vasario 23 d. vyko II mokymų sesija „Komunikacija: mokyklos bendruomenės įgalinimas veiklai“ – savo žiniomis, įžvalgomis, darbo patirtimi su mokytojais pasidalijo Rytis Komičius, ISM doktorantas ir ISM Švietimo lyderystės direktorius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir psichologijos mokytojas, mokymų ir seminarų vedėjas, mokyklų išorės vertintojas, lektorius, savanoris.

Charizmatiškas mokymų vedėjas trumpai pristatė save, papasakojo apie darbą, studijas, nors jau turi 4 magistro laipsnius, yra ISM doktorantas, tačiau nesustoja, nuolat studijuoja. Pokalbis apie komunikaciją prasidėjo nuo grįžtamojo ryšio sampratos aptarimo. Grįžtamasis ryšys labai svarbus, nes jis stiprina komandos dvasią, kuria pasitikėjimo jausmą vienas kitu, padeda pasiekti geresnių veiklos rezultatų ir pažinti save. Anot mokymų vedėjo, grįžtamojo ryšio teikimas priklauso nuo vadovo vertybių. Lektorius aptarė įvairias žmonių reakcijas, elgesį, paaiškino, koks grįžtamasis ryšys turėtų būti teikiamas konkrečioje situacijoje. Atlikome ir aptarėme kelias skirtingas praktines užduotis. Supratome, kad nėra lengva perprasti santykių sistemą, tinkamai išnarplioti problemą, priimti ir pasiūlyti tinkamą sprendimą. Be to, svečias kalbėjo ir apie manipuliacijas, kokiu būdu galima jas atpažinti, aptarė įvairius vaidmenis (persekiotojas-agresorius, gelbėtojas, auka), kvietė pamąstyti, ar daug yra prisiimančių aukos vaidmenį. Naudinga buvo išgirsti 8 žingsnių taisyklę, ką daryti susidūrus su manipuliacija. Rytis Komičius kalbėjo ir apie konfliktus, kuriuos visada reikia spręsti kuo greičiau, kol neįsisenėjo, be to, lektorius analizavo konfliktų sprendimo strategijas. Praktinė užduotis grupėse „Konflikto bendradarbiaujant sprendimo scenarijus“ leido pažvelgti atidžiau į konfliktų valdymą. Be to, išgirdome ir apie nesmurtinę komunikaciją, kurią reikėtų suprasti kaip bendradarbiavimą, grįstą geranoriškumu ir lygybe, ryšį, paremtą įsiklausymu į vienas kito poreikius ir prašymus, bendravimo procesą, gerinantį tarpusavio supratimą. Mūsų jausmai priklauso nuo nepatenkintų ar patenkintų poreikių. Mokymų vedėjas pabrėžė, kad mes gebame tenkinti vieni kitų poreikius, o ryšys yra mūsų gerovės esminis šaltinis. Be to, netgi naudinga prašyti kito žmogaus grįžtamojo ryšio, nes asmuo ugdosi kritinį mąstymą, nuomonės raišką, jaučiasi gerbiamas. Praktinė užduotis leido pasirinkti konkrečią situaciją ir apmąstyti grįžtamojo ryšio svarbą ir naudą savo mokykloje. Svečias pateikė metodiką ir akcentavo klausimų tinkamumą. Nuoširdžiai dėkojame lektoriui Ryčiui Komičiui už kryptį, kaip veikti, kad grįžtamasis ryšys paskatintų mokyklos bendruomenę eiti pozityvios kaitos link.

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Lyderystės veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2024-02-29

Dalintasi patirtimi...

  • Vasario 27 d. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje svečiavosi Panevėžio rajono savivaldybės komanda, kuri dalyvauja antrame Tūkstantmečio mokyklų įgyvendinimo sraute.
  • Pirmojo srauto dalyvė Pakruojo rajono savivaldybės TŪM komanda svečiams pristatė jau nuveiktus pažangos plane suplanuotus darbus ir džiaugėsi vykstančiais pokyčiais mokyklose.
  • Dalintasi TŪM projekto įgyvendinimo sunkumais, iššūkiais ir galimybėmis, įgyvendinant projekto užsibrėžtus tikslus, suplanuotas veiklas bei priemones.
  • Akcentuota Pakruojo rajono savivaldybės TŪM komandos formavimo svarba bei efektyvus jos veikimas TŪM projekte.

Tūkstantmečio mokyklos #Atžalyno gimnazija, #Žemynos progimnazija, #Linkuvos gimnazija.

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Lyderystės veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

2024-02-11

Mokyklų vadovų kompetencijų stiprinimas: supervizijos

Lyderystė tai bendradarbiavimas su aplinkiniais žmonėmis siekiant įgyvendinti bendrą tikslą. Aiški, suprantama informacija apie viziją, tikslus ir siekius yra labai svarbi, kad visa mokyklos bendruomenė judėtų ta pačia kryptimi. Tai sumažina nesusipratimų ir nesusikalbėjimų riziką. Komunikacija yra labai svarbi norint veiksmingai vadovauti, pasiekti aukštų rezultatų. Dirbant komandoje labai svarbu gebėti panaudoti visas turimas lyderio savybes. Lyderystė neatsiejama nuo asmeninės tvirtybės bei pasitikėjimo savimi.

Kiekvieną mėnesį Pakruojo rajono mokyklų vadovai susitinka TŪM projekto veiklose, kur stiprina lyderystės ir vadybos kompetencijas. Supervizijos užsiėmimuose jie mokosi skirti daugiau laiko tiesioginėms, didžiausią vertę turinčioms vadovo pareigoms. Be kita ko, diskutuoja, kaip atrasti ir sustiprinti savo vidinius resursus, kurių reikia kiekvieną dieną, kad jaustųsi tvirtai ir užtikrintai. Be to, vadovai dalijasi gerąja patirtimi įvairiais klausimais: laiko planavimo, motyvacijos didinimo, skatinimo galimybėmis, užduočių delegavimo ir darbuotojo įgalinimo, atsakomybės ir produktyvumo didinimo ir kt. Taigi reflektuoja ir mato naudą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Bertulienė

Kartu su #tūkstantmečiomokyklos

Lyderystės veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #TŪM.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

TŪM programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.