Mokyklų mainų partnerystės projektas

2020-2022 metai

Erasmus+ School Exchange Partnership Project (KA2)

"ENGAGING WAYS TO SCIENCE: EMPOWERING PROJECT-BASED LEARNING FOR INTERDISCIPLINARY SCIENCE EDUCATION"

„Patrauklus gamtos mokslų mokymas(is): projektų metodu grįsto mokymosi stiprinimas tarpdalykiniais ryšiais paremtam gamtos mokslų dėstymui“

erasmusve    scientify_on-white

Apie projektą:

Dalyvauja 4 šalys – Vokietija, Vengrija, Lietuva ir Portugalija.

Projekto trukmė - 2 metai (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.).

Apima šiuos dalykus - matematika, fizika, biologija, chemija ir anglų kalba.

Dalyviai – minėtų dalykų mokytojai ir mokiniai (15-18 metų).

Numatomi rezultatai – internetinis puslapis, leidinys, video medžiaga.

Numatomi projekto įgyvendinimo žingsniai https://prezi.com/view/Vn35NwkKNyh6eSQJA44v/

Projekto internetinis puslapis http://www.scientify-erasmus.net/

2021-11-26

Jungiamės į naujojo tarptautinio projekto veiklas

Patrauklus gamtos mokslų mokymas(is): projektų metodu grįsto mokymosi stiprinimas tarpdalykiniais ryšiais paremtam gamtos mokslų dėstymui. Tai naujojo „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projekto, į kurį jungiasi ir mūsų gimnazistai, pavadinimas. Projekte, truksiančiame dvejus metus, dalyvauja mokyklos iš Vengrijos, Vokietijos, Portugalijos ir Lietuvos.

Pirmojo susitikimo metu lapkričio 8-12 d. Sobredos mieste (Portugalija) vyko mokymai mokytojams. Šeimininkai aprodė mokyklą, supažindino su šalies švietimo sistema, pakvietė stebėti chemijos pamoką ir dalyvauti geologijos praktikos darbe kartu su mokiniais.

Praktinis užsiėmimas apie komandos sudarymą ir laukiančius darbus suteikė mums žinių, reikalingų projektui organizuoti. Portugalų mokiniai nustebino ir sužavėjo įspūdingais ir nuotaikingais atliktų projektų pristatymais.

Didžioji laiko dalis buvo skirta diskusijoms, kaip meninių filmų epizodus panaudoti integruotiems gamtos mokslų projektams. Juk dažnam iš mūsų, žiūrint filmą, kyla klausimas, ar taip gali būti tikrovėje, kaip moksliniais eksperimentais patvirtinti ar paneigti matytą epizodą. Kiekviena šalis siūlė filmus būsimai projektinei veiklai. Portugalai ir vengrai rinkosi filmą „Marsietis“, vokiečiai „Gataka“, o mūsų pasirinkimas – „Žmogus voras“. Sutarėme atlikti ne tik savo komandos, bet pagal galimybes ir projekto partnerių paruoštas veiklas.

Apie filmų pritaikymą gamtos mokslų pamokose populiariai ir labai patraukliai pasakojo Lisabonos universiteto profesorius Mr. Rui Agostinho. Paskaitoje apie realius fizikos reiškinius jis rėmėsi „Žvaigždžių karų“ epizodais.

Viešint svetimoje šalyje, norisi kuo daugiau apie ją sužinoti. Laisvu laiku mėgavomės Atlanto vandenyno ošimu, žavėjomės ryškiaspalviais žiedais, susipažinome su gražiausiomis Lisabonos vietomis, aplankėme karališkąją vasaros rezidenciją Sintroje. Bendros vakarienės ne tik suartino, bet ir sustiprino pasitikėjimo būsimais projekto partneriais jausmą.

Dabar dalyvių laukia suplanuota projektinė veikla, kuri, manome, bus kupina naujų žinių, patirties, emocijų ir bendrystės. Ataskaitą apie atliktą darbą mokiniai pristatys antrajame susitikime kovo mėnesį Vokietijoje.

Chemijos mokytoja Vita Gudonienė,

biologijos-chemijos mokytoja Danutė Stočkūnienė ir

neformaliojo švietimo mokytoja Rima Leimontienė